Sunday, July 1, 2007

ဇူလိုင္လဇူလိုင္လ ထဲမွာ ျမန္မာ႔သမိုင္းရဲ့ အထင္ကရ မေမ႔နိုင္တဲ႔ ရက္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိခဲ႔ပါတယ္။ အထူးသျဖင္႔ ခုခ်ိန္ထိ ကၽြန္မတို႔နိုင္ငံအတြက္ အႀကီးမားဆံုး ဆံုးရႈံးမႈတရပ္ကို ျဖစ္ပြားေစတဲ႔ အာဇာနည္ေန႔ဟာ ဒီလထဲမွာပဲပါ၀င္ခဲ႔ပါတယ္။ အဲဒီေတာ႔ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔ကေနစၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေၾကာင္းနွင္႔ ကၽြန္မမွာရွိတဲ႔ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ားကို ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္ေန႔ထိ တင္သြားခ်င္ပါတယ္။

*****

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း (၁၉၁၅ - ၁၉၄၇)ၿဗိတိသွ်အုပ္စိုးတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေမြးဖြားလာခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္က ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး အတြက္ နယ္ခ်ဲ႕ၿဗိတိသွ်ေတြကို ဆန္႔က်င္တြန္းလွန္တာဟာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားတိုင္းရဲ႕ သမိုင္းေပးတာ၀န္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟာ ဒီတာ၀န္ကို ဦးလည္ မသုန္ ထမ္းရြက္ခဲ႔တယ္။ သူဟာ သူ႔ပိုင္ဆိုင္မႈအားလံုးနဲ႔ သူ႔အသက္ကိုပါ စြန္႔လြတ္သြားခဲ့သူ ျဖစ္တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ သူ႔ယံုၾကည္ခ်က္ကေန ဘယ္ေတာ့မွ ေသြဖည္မသြားဘဲ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ လုပ္ကိုင္သြားသူျဖစ္တယ္။ သူက်ဆံုးသြားခ်ိန္အထိ ဘ၀တေလွ်ာက္လံုး နယ္ခ်ဲ႕ကို ဆန္႔က်င္ခဲ့သူျဖစ္တယ္။ နယ္ခ်ဲ႕ၿဗိတိသွ်ေတြနဲ႔ ေစ့စပ္ညိွႏႈိင္းလို႔ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ခဲ့ ေပမယ့္ ျမန္မာျပည္ တစည္းတလံုးတည္း လြတ္လြပ္ေရးရဖို႔အတြက္ကို ဘယ္လိုအေပးအယူ မွ မရိွခဲ့ဘူး။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟာ လြတ္လပ္ေရးကိုတိုက္ယူရာမွာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ထင္ရတဲ့ လုပ္ငန္းကို အေမွ်ာ္အျမင္ရိွရိွန႔ဲ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။ အင္အားႀကီးတဲ့ ရန္သူကိုတိုက္ဖို႔အတြက္ စစ္တပ္တတပ္လိုတယ္ဆိုတာ သေဘာေပါက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္မွာ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ကို လူ ၃၀ န႔ဲ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့တယ္။ လအနည္းငယ္ အတြင္း ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ဟာ တပ္သားသစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို စုေဆာင္းႏိုင္ခ႔ဲတယ္။

စစ္တပ္ကိုဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေခတ္မီတပ္မေတာ္ျဖစ္လာေအာင္လည္း တပ္မေတာ္ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းန႔ဲ စစ္တကၠသိုလ္ေတြ ဖြင္႔လွစ္ခဲ့တယ္။ တပ္မေတာ္ကို ခိုင္မာတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းတခုျဖစ္လာေအာင္ ဖန္တီးခဲ့တာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟာ အနာဂတ္တပ္မေတာ္ကို ႏိုင္ငံေရးန႔ဲ ကင္းကင္းေနသင့္တယ္ဆိုၿပီး လမ္းညြန္ခဲ့ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးမ်က္ႏွာစာမွာလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟာ အကြဲကြဲအျပားျပားျဖစ္ေနတဲ့ အင္အားစုေတြကို စုစည္းႏိုင္ခဲ့တယ္။ ပညာတတ္ အထက္တန္းလႊာေတြနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕မိသားစု၀င္ေတြကို ေတာ္လွန္ေရးထဲပါ၀င္လာေအာင္ စည္း႐ံုးႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းရဲ႕ အေျပာင္ေျမာက္ဆံုးေဆာင္ရြက္ခ်က္က ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္း ဂ်ပန္က်ဴးေက်ာ္သူေတြကို ျပန္လည္တိုက္ ထုတ္ဖို႔အတြက္ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးကို ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ျခင္းပဲျဖစ္တယ္။ ေနာက္ထပ္ ထူးျခားတဲ့ အရည္အခ်င္းက တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစံုကို သူန႔ဲအတူရပ္တည္ၿပီး လြတ္လပ္ေရးကို အတူတကြေတာင္းဆိုဖို႔ စည္းရံုးႏိုင္ခဲ့ျခင္းပါပဲ။

၁၉၃၅ ခုႏွစ္ကေန ၁၉၄၇ ခုႏွစ္အထိ တိုေတာင္းလွတဲ့ ၁၂ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ဘ၀ကေန အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာတာ က်ေနာ္ေတာ့ အေတာ္အံ့ဩမိတယ္။

ႀကီးျမတ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္တိုင္းမွာ ရိွအပ္တဲ့အရည္အခ်င္းေတြအကုန္လံုး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမွာရိွတယ္။ က်ေနာ္ေတြ႔ဖူးသမွ် ေခါင္းေဆာင္ေတြထဲမွာ အထက္ျမက္ဆံုးေခါင္းေဆာင္တေယာက္ ျဖစ္တယ္။ သူအလုပ္လုပ္တဲ့အခါ စြမ္းေဆာင္ရည္ အျပည့္ရိွတယ္။ အစည္းအေ၀းေခၚလိုက္တို္င္း ဘာေဆြးေႏြးမလဲ ဆိုတဲ့အစီအစဥ္ သူ႔မွာ အၿမဲရိွတယ္။ အစည္းအေ၀းကို အခိ်န္မျဖဳန္းဘဲ စနစ္တက် စီမံသြားႏိုင္တယ္။ အစည္းအေ၀းၿပီးတဲ့အခါလည္း လူတိုင္းဟာ ကိုယ္ဘာလုပ္ရမယ္ဆိုတာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိသြားတယ္။

ေနာက္ဆံုးအေနန႔ဲ အေရးပါတဲ့အရည္အေသြးတစ္ခုက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ ကိုယ္က်င္႔သိကၡာႀကီးမားၿပီး စိတ္ထက္သန္ တဲ့ မ်ဳိးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ျခင္းပါပဲ။ တိုင္းရင္းသားညီအကိုေမာင္ႏွမေတြန႔ဲအတူ ျမန္မာျပည္သူအားလံုးဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းကို ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးတမ္းတေနဆဲပဲလို႔ က်ေနာ္ယံုၾကည္ပါတယ္။

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာ

*****

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာဟာ သက္ရိွထင္ရွားက်န္ရိွေနေသးတဲ့ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္ႏွစ္ဦးထဲက တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကူမင္းၿမိဳ႕မွာ ေနထိုင္လ်က္ရိွပါတယ္။

s0wha1

Print this post

0 comments:

ကာရန္မဲ႔ အေတြးစမ်ား © 2008 Por *Templates para Você*