Wednesday, July 11, 2007

၁၉ ဇူလိုင္ ၁၉၄၇ နိုင္ငံေတာ္လုပ္ႀကံမႈ (၃)၁၉ ဇူလိုင္ ၁၉၄၇ နိုင္ငံေတာ္လုပ္ႀကံမႈနွင္႔ပတ္သက္၍ (၁)

၁၉ ဇူလိုင္ ၁၉၄၇ နိုင္ငံေတာ္လုပ္ႀကံမႈနွင္႔ပတ္သက္၍ (၂)

***

တေန႕ညေန ေနေတာ္ေတာ္ေစာင္းခ်ိန္တြင္ ဦးေစာက ကၽြန္ေတာ္ပါလူဆယ့္ေလးငါးေယာက္ကုိ သူ႕၀င္းၿခံႀကီးအတြင္းမွ အိမ္ကေလးတစ္အိမ္သုိ႕ ေခၚသြားပါသည္။ ထုိအိမ္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အား ဘဏ္ကုိ မည္သုိ႕စီးရမည္ဆုိသည္ကုိ အေသးစိတ္ညႊန္ၾကားခ်က္ေပးပါသည္။ မန္ေနဂ်ာႏွင့္ ကက္႐ွ္႐ွာ ေငြကုိင္ကုိ အထူးသတိျပဳၿပီး ေသေသခ်ာခ်ာရေအာင္ ဘမ္းရမည့္အေၾကာင္း၊ မန္ေနဂ်ာကို ဘယ္သူႏွင့္ ဘယ္သူကဘမ္း၊ ကက္႐ွ္႐ွာကုိ ဘယ္သူႏွင့္ ဘယ္သူကဘမ္း၊ စာေရး ၅၀ ေလာက္ ႐ွိသည္ကို ဘယ္သူဘယ္၀ါက ေတာ္မီ၃လက္ႏွင့္ အခန္းမႀကီး၏ အလယ္တြင္ ၀ပ္ခုိင္းထားရမည္။ တစ္ေယာက္မွ အျပင္မထြက္ေစရ။ “ခင္ဗ်ားတုိ႕ဆီက ပစၥည္း ဘာမွမယူဘူး၊ ခင္ဗ်ားတုိ႕ကုိလဲ ဘာမွမလုပ္ဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ဘဏ္ကုိစီးေနတာ၊ ခင္ဗ်ားတုိ႕ၿငိၿငိမ္ေနၾကရင္ၿပီးေရာ” ဟုေျပာရန္ သင္ၾကားပါသည္။ “မန္ေနဂ်ာနဲ႕ ကက္႐ွ္ရွာကုိ ဘမ္းသူေတြက လက္ျပန္ႀကိဳးတုပ္ ၊ ေသာ့ေတြယူၿပီး SAFE အာမခံေသတၱာေတြ ဖြင့္ခုိင္းရမယ္၊ အထဲက စိန္၊ ေ႐ႊ ေသတၱာေတြ ေငြစကၠဴအသစ္၊ အေဟာင္းေတြကို တေနရာထဲမွာ တခါတည္းပံု အသင့္ယူသြားတဲ့ ဂံုနီအိပ္ေတြထဲထည့္။ ေနာက္ေဖးေပါက္က ေလွခါးကို ေျခာက္လံုးျပဴးနဲ႕ တစ္ေယာက္ေစာင့္။ ေနာက္ေဖးက ၀င္လာသူျဖစ္ျဖစ္၊ ေ႐ွ႕အေပါက္က ၀င္လာသူ ျဖစ္ျဖစ္ ၀င္လာသူကုိ ခြင့္ျပဳရမယ္။ အထြက္ကုိ ခြင့္မျပဳရ။ ၀င္လာသူမ်ားကို “ခင္ဗ်ားတုိ႕ကုိ ဘာမွမလုပ္ဘူး၊ ခင္ဗ်ားတုိ႕ပုိက္ဆံကို လက္နဲ႕မတုိ႕ဘူး၊ ဘဏ္ကုိစီးေနတာ၊ ခင္ဗ်ားတုိ႕၀ပ္ေနၾက” လုိ႕ေျပာၿပီး စာေရးေတြ ၀ပ္ေနတဲ့ေနရာကုိ ပုိ႕ၿပီး ၀ပ္ခုိင္းရမယ္။ ”

“အေပၚ၂ထပ္က တစ္ထပ္မွာ႐ွိတဲ့ လူေနအိမ္ခန္းမွာ လူ၃ေယာက္၊ အထက္ခန္းမွာ လူတစ္ေယာက္ပဲ ႐ွိတယ္။ ေတာ္မီ စတင္းေတြနဲ႕ သံုးေလးေယာက္စီသြားၿပီးစီးထား။ ပစၥည္းဘာမွ ယူဖုိ႕မလုိဘူး။ တယ္လီဖုန္းႀကိဳး ႐ွိရင္ ျဖတ္ထားရမယ္။ ေ႐ွ႕အေပါက္၀မွာ ႐ုိင္ဖယ္ကုိင္ထားတဲ့ ကုလားဒရ၀မ္ တစ္ေယာက္႐ွိတယ္။ အဲဒီကုလား ဘယ္နည္းနဲ႕မွမလြတ္ေအာင္အမိဘမ္းၿပီး စာေရးေတြထဲ၀ပ္ခုိင္း၊ လြယ္လြယ္နဲ႕မရရင္ ႐ုိက္လွဲၿပီး ႀကိဳးတုပ္ ထားရမယ္။ ”

“ေ႐ွ႕အေပါက္၀မွာ ဒရ၀မ္ကုိ စာေရးေတြဆီပုိ႕ၿပီး S.I.P ရဲအုပ္လို၀တ္ထားတဲ့ လူတစ္ေယာက္က အ၀မွာ ေစာင့္ေနရမယ္။ ရဲအုပ္အနားမွာ ပုလိပ္လုိ၀တ္ထားတဲ့သူ တစ္ေယာက္ေနရမယ္။ ၀င္လာသူတုိင္းရဲ႕ ေနာက္က လုိက္သြားၿပီး ေလွကားေကြ႕ကုိ ေရာက္သြားတုိင္း ေျခာက္လံုးျပဴးနဲ႕ခ်ိန္ၿပီး “ခင္ဗ်ား ဟုိေ႐ွ႕က လူအုပ္ထဲမွာ သြားၿပီး၀ပ္ေနပါ။ ခင္ဗ်ားကုိ က်ဳပ္တုိ႕ ဘာမွမလုပ္ဘူး။ ျငိမ္ျငိမ္ေနဖုိ႕ပဲ လုိတယ္။ ဘဏ္ကုိသာ တုိက္ေနတာ” လုိ႕ေျပာၿပီး ၀ပ္ခုိင္းရမယ္။ ”

“အ၀င္ဒရ၀မ္ကုိ မိေအာင္ဘမ္းဖုိ႕က အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္တယ္။ သူ႕ကုိ အလြတ္မခံႏုိင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္သူ႕ကုိ ႐ုိက္မွပဲျဖစ္မယ္။ သူက အၾကမ္းဖက္ခ်င္ဖက္မယ္။ ပစ္လုိ႕လဲမျဖစ္ဘူး။ တုတ္တစ္ခု သပ္သပ္ေဆာင္သြား ရလိမ့္မယ္။ ဒရ၀မ္ကုိ လုပ္ဘုိ႕ကိစၥၿပီးရင္ အဲဒီတုတ္ကုိ ေလွကားေကြ႕ မွာထားရမယ္။ ”

“အထဲ၀င္လာသူတစ္ေယာက္ဟာ မူလ အစီအစဥ္အတုိင္း စာေရးမ်ားနဲ႕သြား၀ပ္ရင္၀ပ္။ မ၀ပ္ဘဲ ကလန္ကဆန္ လုပ္ရင္ တုတ္စာေကၽြးရမယ္။ အလဲခ်ရမယ္။ သူ႕ကုိအထြက္မခံနဲ႕။ လူတစ္ေယာက္ထြက္သြားရင္ ပ်က္သြားမယ္”ဟု ဆက္ေျပာၿပီး ရဲအုပ္အနားကေနကာ လူ႐ုိက္ရမည့္ ေနရာကုိ ကၽြန္ေတာ္လုပ္ရမည္ ဟုခုိင္းပါသည္။

“မန္ေနဂ်ာနဲ႕ ကက္႐ွ္ရွာက ထုတ္ေပးလုိ႕ ပစၥည္းအေျမာက္အျမား မူလအစီအစဥ္အတုိင္းရၿပီး အသင့္ျဖစ္တဲ့အခါ ၀ီစီကေလးတစ္ခုနဲ႕ အခ်က္ေပးရမယ္။ ကုိယ့္တာ၀န္အတုိင္း ေ႐ႊအိတ္၊ ေငြအိတ္ ထမ္းတဲ့သူကထမ္း၊ ဆုိင္ရာ ဌာနမ်ားကုိ တာ၀န္ယူထားၾကတဲ့ သူမ်ားကလဲ ဘဏ္ေ႐ွ႕မွာရပ္ထားတဲ့ ေလာ္ရီကားႀကီးတစ္စီးေပၚနဲ႕ ဘားလမ္းနဲ႕ ကုန္သည္လမ္းေထာင့္ ကားလမ္းအတြင္း ရပ္ထားတဲ့ဂ်စ္ကားေပၚကုိ အျမန္ဆံုး အေရာက္လာ ၾကရမယ္။ ကားတစ္စီးကုိ စိန္ႀကီးေမာင္းရမယ္။ ေနာက္တစ္စီးကုိ ခင္ေမာင္ရင္ေမာင္းရမယ္။ ကားႀကီးေပၚ ပစၥည္းတင္ၿပီး ေ႐ွ႕ကသြားရမယ္။ ေနာက္က ရန္သူလာရင္ ေနာက္ကားက ခုခံရမယ္။ ကက္႐ွ္႐ွာနဲ႕ မန္ေနဂ်ာကုိ မိမိခ်င္း သူတုိ႕အံဆြဲေတြဖြင့္ၿပီး လက္နက္႐ွာရမယ္။ လက္နက္ေတြ႕လုိ႕ မသိမ္းရင္ အထြက္မွာ ရန္႐ွာႏုိင္တယ္။ ”

“မာကင္တုိင္ဘဏ္ဟာ စိန္ေတြ ေ႐ႊေတြ ေငြေတြကုိ ညဥ့္မသိပ္ဘူး။ မနက္ ၁၀နာရီက်မွ Reserve ဘဏ္ကေန သြားထုတ္တယ္။ ညေန နာရီျပန္၂ခ်က္မွာ ပစၥည္းေတြအားလံုး ျပန္ပုိ႕တယ္။ ဒါေၾကာင့္မနက္ ၁၁နာရီနဲ႕ ၁ခ်က္ၾကားမွာ အၿပီးတုိက္မွျဖစ္မယ္။ ဘဏ္ကိုသြားစီးတဲ့အခါ ယူသြားရမယ့္ စတင္း၊ ေတာ္မီ စတဲ့လက္နက္ ေတြကုိ ကုိင္ၿပီးဘဏ္ထဲ၀င္သြားဖုိ႕ကိစၥမွာ မုိးကာအိကၤ်ီ ပါၾကရမယ္။ ဒါေၾကာင့္လုပ္မဲ့အခ်ိန္မွာ မုိး႐ြာေနဖုိ႕ လုိတယ္။ ဒါမွျဖစ္မယ္။”ဟု ဦးေစာကေျပာျပၿပီး ရဲအုပ္၏ တံဆိပ္၊ ၾကယ္စသည္တုိ႕လည္း ၀ယ္ခုိင္း ပါေသးသည္။ အစစျပည့္စံုေသာအခါ အ၀တ္အစား၀တ္ၿပီး လက္နက္ပစၥည္းကိရိယာအစံုအလင္ႏွင့္ နံနက္၁၀နာရီမွ တစ္ခ်က္ထိုးထိ ေစာင့္ၾကရပါသည္။ လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးမွာ ၁၅မိနစ္ႏွင့္ ၿပီးႏုိင္ပါသည္။ ၿပီးေအာင္လုပ္ရမည္ ဟုလည္း ဦးေစာက အမိန္႕ေပးပါသည္။ ဦးေစာေျပာျပစီစဥ္ခ်က္မ်ားမွာ အားလံုးျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု သူ၏တပည့္အားလံုးက ယံုၾကည္စိတ္ခ်ၾကပါသည္။ ဤသုိ႕ျဖစ္ေအာင္လည္း သူက ျပင္ဆင္မႈအရပ္ရပ္ လုပ္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႕ေၾကာင့္ ေန႕စဥ္ အသင့္၀တ္၊ အသင့္လက္နက္ျပင္ၿပီး မိုးအ႐ြာေစာင့္ရာ ၆ရက္တိတိ မုိးမ႐ြာပါ။ ၀ါဆုိလဆန္းအခါေလာက္ျဖစ္သျဖင့္ မုိး႐ြာမည္မုခ်ဟု တြက္ထားခ်က္မွာ မကိုက္ဘဲျဖစ္ေနပါသည္။ ၆ရက္ေစာင့္၍မွ မုိးမ႐ြာသျဖင့္ အားလံုးစိတ္ပ်က္ၾကပါသည္။ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ တုိင္ပင္ၾကရသည္လည္း မဟုတ္၊ ဦးေစာကလည္း လက္ေလွ်ာ့ပါေတာ့မည္ဟုမေျပာ၊ သုိ႕ရာတြင္ အားလံုးပင္တညီတည္း စိတ္ပ်က္လက္ေလွ်ာ့ၾကၿပီး ထုိလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ႀကီးမွာ ပ်က္ျပယ္ျပယ္ ျဖစ္သြားပါသည္။ အားလံုး၏ စိတ္ထဲတြင္ ဦးေစာက ခုိင္းေစေသာေၾကာင့္ မျငင္းဆန္သာ၍သာ အားတင္း ၿပီးလုပ္ဖုိ႕ ရည္႐ြယ္ထားၾကေသာ္လည္း တကယ္အားျဖင့္ မလုပ္လုိၾက၊ ၀န္ေလးၾကေၾကာင္းကုိ အားေလွ်ာ့ေသာအခါ ေကာင္းစြာအကဲခတ္မိႏုိင္ပါသည္။

ထုိလုပ္ငန္းႀကီးပ်က္သြားေသာအခါ ဘာမွ အလုပ္မ႐ွိၾကေတာ့ဘဲ ခပ္ေပါ့ေပါ့ပင္ေနၾကျပန္ပါသည္။ ကုိယ့္အတြဲ ကုိယ့္အုပ္စုႏွင့္ လည္ၾကပတ္ၾကပါသည္။ ဦးေစာကလည္းမခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသးပါ။ ေတာ္ေတာ္ပင္လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေနၾကရပါသည္။ အားလံုးကုိ ေဖၚေဖၚေ႐ြေ႐ြႏွင့္ဆက္ဆံပါသည္။ ဦးေစာ၏ အိမ္သုိ႕ ေန႕ေန႕ညညပင္ ကားႀကီးကားေကာင္းမ်ားႏွင့္ အဂၤလိပ္မ်ား၊ ဗမာမ်ား ၀င္ထြက္သြားလာ ေနၾကပါသည္။ ဂိတ္တံခါးတြင္ အေစာင့္႐ွိပါသည္။ ပထမတြင္ ေတာ္႐ံုတန္႐ံုသာေစာင့္ၿပီး ေနာက္တြင္ ႐ုိင္ဖယ္ ႏွင့္ေစာင့္ရပါသည္။

ဤသုိ႕ ျငိမ္ေနစဥ္မွာပင္ ကုိဘညြန္႕၊ ကုိစိန္ႀကီး၊ ကုိသက္ႏွင္း၊ ကုိစုိးတုိ႕ႏွင့္ ဦးေစာ ကုိယ္တုိင္လုိက္ပါၿပီး ဘရင္းဂန္း အလက္၂၀၀ကုိ ေလာ္ရီႀကီးေပၚတင္ကာ ေန႕ခင္းႀကီးမွာပင္ ယူလာပါသည္။ ထုိေန႕က က်ည္ဆံမ်ား မပါပါ။ ဘရင္း၂၀၀ႏွင့္ ေျပာင္းပုိ ၂၀၀ သာျဖစ္ပါသည္။ ကား၀င္လာေသာအခ်ိန္၌ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕လူအုပ္မွာ အိမ္ေနာက္ေဖးတြင္ လက္ဖက္ရည္ၾကမ္း ေသာက္ေနၾက ပါသည္။ ဦးေစာမွာ အိမ္သုိ႕ေရာက္ေနႏွင့္ပါသည္။ ကားေရာက္လွ်င္ အိမ္ထဲမွဆင္းလာၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ဘက္သုိ႕ လွည့္ကာ “ဂဠဳန္ကြ”ဟု လက္သီးဆုပ္၍ ၿပံဳးၿပံဳး႐ႊင္႐ႊင္ႏွင့္ ေအာ္ဟစ္ေႂကြးေၾကာ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အထဲက “ဘာပါလိမ့္”ဟု ေျပာလုိက္ရာ၊ သူက “အိမ္ေ႐ွ႕မွာ သြားၾကည့္ၾကစမ္း”ဟု ေျပာပါသည္။ အိမ္ေ႐ွ႕သရက္ပင္ေအာက္တြင္ ရပ္ထားေသာ ေလာ္ရီကားႀကီးေပၚတြင္ ဘရင္း ၂၀၀ႏွင့္ ေျပာင္းပုိ ၂၀၀ တင္လာသည္ကုိ ျမင္ရသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕လည္းမ်ားစြာ အံ့ၾသေနၾကပါသည္။ ယခင္က ဘရင္းဆုိ၍ တစ္လက္မွမေတြ႕ဖူးေသးပါ။ စတင္း၊ ေတာ္မီ၊ စပ္မ႐ွင္း၊ ပစၥတုိ၊ အေမရိကန္ေမာ္ဇာ၊ ဂ်ပန္ေမာ္ဇာ၊ ကာဘုိင္၊ အေမရိကန္႐ုိင္ဖယ္ စသည္တုိ႕သာ ျမင္ဖူးပါသည္။ ထုိ႕ျပင္ ဦးေစာတြင္ အလြန္ထူးဆန္းသည့္ လက္နက္တစ္မ်ိဳးလည္း ႐ွိပါေသးသည္။

ထုိလက္နက္ကေလးမွာ ေဖါင္တိန္ေလာက္သာ႐ွိ၍ အတြင္းက စပရင္သံပတ္ ပါပါသည္။ တစ္ခါစမ္းျပသည္မွာ ထုိလက္နက္ကေလးကုိ ေျမႀကီးေပၚတြင္ေထာင္ထားၿပီး က်ည္ဆံဖ်ားခဲကေလးကို တင္ထားရပါသည္။ ထုိခဲေပၚသုိ႕ ႏွီးဖ်ားကေလးႏွင့္သြားတုိ႕လုိက္ရာ ႐ုိင္ဖယ္ပစ္သကဲ့သုိ႕ အထက္သုိ႕ ထြက္သြားပါသည္။ မိမိဆီသုိ႕ တြားသြားၿပီးတက္လာေသာ ရန္သူမ်ားကုိ ထုိလက္နက္မ်ိဳးလမ္းတြင္ ခ်ထားၿပီး ကာကြယ္လွ်င္ ရန္သူမတက္ႏုိင္ဟု ဦးေစာက ေျပာျပပါသည္။

ဘရင္းဂန္းအလက္၂၀၀အတြက္ ဦးေစာမွာ ဘာမွ အစီအစဥ္႐ွိဟန္ မတူပါ။ ၃ရက္လံုးလံုး ေလာ္ရီကားေပၚတြင္ တာလပတ္အ၀တ္အုပ္ၿပီး ထားပါသည္။ ထုိ႕ေနာက္ ဗုိလ္တေထာင္ ေသာ္မဆင္လမ္းမွဟု ထင္ရေသာ ကမ္းနားဘက္က ကန္ထ႐ုိက္တာ အဖတ္ဆုိသည့္ တ႐ုတ္ႀကီးထံတြင္ ေပပါပံုးႀကီးမ်ား ေရလံုေလလံုမွာၿပီး ဂရိစ္ေတြသုတ္ကာ ထည့္ပါသည္။ ထုိ႕ေနာက္ပိတ္ၿပီး ညဖက္တြင္ အင္းယားကန္ထဲ၌ သူေျပာသည့္အကြက္ အတုိင္းခ်ၾကရပါသည္။ သူကေျမပံုႏွင့္စာရင္းယူထားပါသည္။ ေပပါတစ္လံုးတြင္မွ ဘရင္း၇လက္ ၈လက္သာ ၀င္ရာ ေပပါပံုးမွာ မေလာက္ႏုိင္ေအာင္ျဖစ္ပါသည္။ လူေတြလည္း တစ္ေယာက္မွ အလုပ္မအားေတာ့ပါ။

ေပပါပံုးမ်ား ရသေလာက္ ရေသာ္လည္း ကားေပၚမွ ဘရင္းပံုႀကီးမွာ ေလွ်ာ့သည္မ႐ွိပါ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဦးေစာကုိယ္တုိင္ ထင္း႐ူးေသတၱာဆုိင္မ်ားကုိ လုိက္ၾကည့္ကာ ၀ယ္ခဲ့ပါသည္။ အျခားသူမ်ားကုိလည္း ၀ယ္ခုိင္းပါသည္။ ထုိေသတၱာမ်ားသည္ ၇လက္ ၈လက္ ဆန္႕ပါသည္။ ေလာ္ရီတစ္စင္းကုိ အုတ္ဖုိက ထပ္ယူခုိင္းၿပီး ထင္း႐ူးေသတၱာႏွင့္ ဘရင္းကုိ ေရျမႇဳပ္၍ မျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ျပည္လမ္း႐ွိ မိတ္ေဆြမ်ားထံ လုိက္အပုိ႕ခုိင္းပါသည္။

ဘရင္းမ်ားေရာက္ကတည္းက ဦးေစာမ်က္ႏွာမွာ တျဖည္းျဖည္း တင္းမာလာသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ အိမ္အ၀င္ဂိတ္မွာလည္း တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ျဖစ္လာပါၿပီ။ ၃ေယာက္တတြဲ ၄ေယာက္တတြဲေတြ႕လွ်င္ေခၚၿပီး
“က်ဳပ္တုိ႕အခုလုပ္ေနတဲ့ အလုပ္ဟာရာဇ၀တ္မႈေတြျဖစ္တယ္။ တစ္ေယာက္ေယာက္က သစၥာေဖါက္ရင္ လူ ၃၀ ေက်ာ္ တခါထဲ ဒုကၡျဖစ္လိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ေယာက္ေဖါက္ရင္ အဲဒီတစ္ေယာက္ကုိ “ေျဖာင္” ပစ္မွ ျဖစ္မယ္။ ဒီေတာ့ကာ လူတုိင္းက “ကၽြန္ေတာ္သည္ ကၽြန္ေတာ့္ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအတြက္ ေလာကႀကီးကုိ စိတ္ပ်က္သျဖင့္ အသက္႐ွင္လွ်က္ မေနလုိေတာ့ေသာေၾကာင့္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ သတ္ေသလုိက္ပါသည္ လုိ႕ စာတစ္႐ြက္စီ ေရးေပးထားရင္ မေကာင္းဘူးလား။ ဒါမွ စိတ္ခ်ရမယ္” စသည္ျဖင့္ေျပာျပပါသည္။ မည္သူမွ် မေတာ္ပါဟု မေျပာရဲ။ “ေကာင္းပါတယ္”ဟု ေျပာကာ သေဘာတူၾကပါသည္။ ဤသုိ႕ အစုလုိက္ ေခၚေျပာၿပီးေနာက္၊ တစ္ေန႕တြင္ အားလံုး လူ ၃၀ ေက်ာ္ကုိ သူ႕ဘုရားစင္႐ွိရာသုိ႕ေခၚၿပီး သစၥာေရတုိက္၊ သစၥာဆုိခုိင္း၊ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ကုိယ့္ဖာသာ သတ္ေသေၾကာင္းစာကုိ ေရးခုိင္းၿပီး သူကသိမ္းထားပါသည္။ အကယ္၍ တစ္ေယာက္ေယာက္က သစၥာေဖါက္မည့္ လကၡဏာကုိ သူေတြ႕လွ်င္ ထုိလူကုိသတ္ၿပီး၊ ထုိလူေရးသည့္စာကုိ အိတ္ထဲထည့္၊ ေျခာက္လံုးျပဴးတစ္လက္ ထုိလူ႕လက္ႏွင့္ ဆုပ္ဟန္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ၿပီး လူျပတ္ရာ တေနရာ၊ ျပည္ကားလမ္းေပၚတြင္ျဖစ္ေစ သြား၍ ခ်ထားလုိက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤအစီအစဥ္မ်ားလုပ္ၿပီးသည့္ေနာက္ ဦးေစာသည္ ညဥ့္ဘက္တြင္ အျပင္သုိ႕ အလြန္ထြက္ပါသည္။ တခါတရံ အေဖၚပါ၍ တခါတရံ သူကုိယ္တုိင္ကားေမာင္းၿပီး ထြက္ပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ သန္းေခါင္ေက်ာ္မွ ျပန္လာ တတ္ပါသည္။ စိန္ႀကီးတုိ႕၊ ခင္ေမာင္ရင္တုိ႕က တခါတရံ ကားေမာင္းၿပီး လုိက္ၾကရပါသည္။ ကုိဘညြန္႕ ျဖစ္ေစ၊ ကုိသက္ႏွင္းျဖစ္ေစ တစ္ေယာက္ေယာက္လည္း ပါတတ္ပါသည္။ ညထြက္သည့္အခါ အေဖၚမွာ တစ္ေယာက္ ထက္မမ်ားပါ။ အေဖၚမ်ားအား ဘယ္သြားဘယ္လာေၾကာင္း မေျပာရန္လည္း မွာထားဟန္မတူပါ။ လုိက္ပါသြားသူမ်ားထဲမွ တခါတခါ ေျပာျပခ်က္အရ မဂၤလာဒံုဘက္ေရာက္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ မဂၤလာဒံုစစ္တပ္ကဟုသိရေသာ အဂၤလိပ္ေထာင္ေထာင္ေမာင္းေမာင္းႀကီး တစ္ေယာက္လည္း အိမ္ကုိ မၾကာမၾကာ လာပါသည္။ ထုိစစ္ဗိုလ္ႀကီးမွာ အမႈကိစၥျဖစ္လာေသာအခါ ပါသည္ဟုမၾကားပါ။ ဘယ္သူဘယ္၀ါ ဆုိသည္ကုိလည္း ကၽြန္ေတာ္မသိပါ။

ဤသို႕ညပုိင္းတြင္ ထြက္ထြက္ေနၿပီး သည့္ေနာက္မ်ားမၾကာမီ ေတာ္မီ၊ ေျခာက္လံုးျပဴး၊ စတင္း၊ ဘရင္း စေသာ ေသနတ္မ်ားအတြက္ က်ည္ဆံေပါင္း တစ္သိန္းသံုုးေသာင္းေက်ာ္ကို ေလာ္ရီကားႀကီး၂စင္းႏွင့္ ေန႕လယ္မွာပင္ သယ္ယူခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႕ရျပန္ပါသည္။ အားလံုးေသတၱာအသစ္မ်ားႏွင့္ ေရလံုေလလံု ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဦးေစာက ေရကန္ထဲတြင္ ေဆာက္ထားေသာ ဘုရားေဆာင္ကေလး၏ တုိင္ေျခရင္းမ်ား အနီး၌ ၄င္းက်ည္ဆံ မ်ားကုိ ခ်ေစပါသည္။ အျခားဟုိေနရာ ဒီေနရာမ်ားတြင္လည္း ထားေစပါသည္။ ဦးေစာကုိယ္တုိင္ ေျပာျပခ်က္ အရ ထုိမွ်မ်ားျပားေသာက်ည္ဆံမ်ားကို ေစ်းေပါေပါကေလးႏွင့္ရေၾကာင္း၊ ေနာက္ထပ္ က်ည္ဆံဆယ္သိန္းခန္႕ မၾကာမီရဘုိ႕႐ွိေၾကာင္း၊ ေငြတစ္သိန္းခြဲခန္႕ေပးလွ်င္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ သိ႐ွိရပါသည္။ ျဗိတိသွ်စစ္တပ္သည္ ဤယမ္းေတာင့္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးပစ္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖ်က္ဆီးသည့္စာရင္းထဲတြင္ျပၿပီး တဘက္က လွည့္ကာ ခုိးေရာင္းျခင္းေၾကာင့္ ဤမွ်ေစ်းေပါေပါႏွင့္ ရႏုိင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္း ေျပာျပပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕လက္ဖက္ရည္ခံုသို႕ ဦးေစာ တခါတရံ လာတတ္ပါသည္။ တေန႕တြင္ ဆံုမိေသာေၾကာင့္ ဦးေစာက ေျပာျပေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဤ႐ုိင္ဖယ္ေခတ္ေဟာင္းေဟာင္းႏွင့္ ၂လံုးျပဴးပါေပါင္း ေသနတ္ ၁၅၀၀ခန္႕ အားလံုးေကာင္းစြာ သံုး၍ရသည္မ်ား ကိုလည္း ရရန္႐ွိေသးေၾကာင္း၊ ထုိလက္နက္မ်ားကို လက္နက္တုိက္တစ္ခုတြင္ အေစာင့္မ်ားႏွင့္ထားေၾကာင္း၊ ထုိလက္နက္မ်ားကုိ သရက္ၿမိဳ႕ဆီမွ လာထုတ္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းတုိ႕လာမထုတ္မီ အခ်ိန္၁နာရီ ၂နာရီ ခန္႕ေစာၿပီး လက္မွတ္တုႏွင့္ မိမိတုိ႕က ထုတ္ယူႏွင့္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိကိစၥအတြက္လည္း မိမိစီစဥ္ေန ေၾကာင္းႏွင့္ ေျပာျပပါသည္။ ႐ွိႏွင့္ၿပီး လက္နက္ခဲယမ္း မီးေက်ာက္မ်ားကုိ သိမ္းရဆည္းရႏွင့္ အားလံုးအလုပ္အလြန္မ်ားေနၾကပါသည္။ ဧည့္သည္မ်ားလာၾကေသာလည္း အလုပ္လုပ္ေနၾကသည္မ်ားကုိ မေတြ႕ႏုိင္ပါ။ ထုပ္ပုိးျပင္ဆင္ၿပီး အခ်ိဳ႕ လက္နက္ မ်ားကို ျပည္လမ္းပို႕၊ အခိ်ဳ႕ကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း အသိမိတ္ေဆြမ်ားထံ ပုိ႕ပါသည္။ သုိ႕ရာတြင္ ပုိ႕၍မႏုိင္၊ သိမ္၍မႏုိင္ျဖစ္ေနေသးသျဖင့္ ဘရင္းဂန္းမ်ား ထည့္ထားေသာ ထင္း႐ူးေသတၱာ ၂လံုးကို ဦးေစာက က်ိဳက္လတ္ဘက္တြင္ ၀ွက္ထားရန္ ကုိသက္ႏွင္းကုိ ေျပာပါသည္။ ကုိသက္ႏွင္းက ကၽြန္ေတာ့္ကို တုိင္ပင္ေျပာ ေျပာျပန္ရာ၊ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း သေဘာတူ လုိက္ပါသည္။

၀ါဆုိလျပည့္ေန႕ မနက္ေစာေစာမုိးမလင္းမီ ေလာ္ရီေပၚတင္ၿပီး က်ိဳက္လတ္သေဘၤာဆိပ္ဘက္သုိ႕ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ကားကို ေမာင္းလာရာ၊ ေခါင္းေပါင္းနီႏွင့္ ပထန္အမ္ပီမ်ား ဂ်စ္ကားႏွင့္လာေနသည္ကုိ ေတြ႕ရ၍ ေတာ္ေတာ္ပင္ လန္႕သြားပါသည္။ အမ္ပီမ်ားက ရပ္ၿပီး စစ္၍ ေတြ႕သြားလွ်င္ မည္သုိ႕မ်ားျဖစ္မည္နည္း ဟုလည္းေတြးမိ ပါသည္။ သုိ႕ရာတြင္ ဦးေစာအေပၚအထင္ႀကီးမႈေၾကာင့္ ဦးေစာ႐ွိသားဘဲ ဟုေတြးကာ မေၾကာက္လွပါ။ အမ္ပီ ကားလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ကုိေက်ာ္ၿပီး မဂၤလာဒံုဘက္သုိ႕ ဆက္၍ ေမာင္းသြားပါသည္။ အမ္ပီတစ္ေယာက္ကမူ ေနာက္သုိ႕ ျပန္လွည့္ၾကည့္ပါေသးသည္။ ေတာ္ေတာ္ကေလးလွမ္းေသာအခါ အမ္ပီဂ်စ္ကားရပ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ တုိ႕ကားဘက္ဆီသုိ႕ ၾကည့္ေနၾကပါသည္။ ထုိ႕ေနာက္ျပန္လွည့္ၿပီး ေမာင္းလုိက္လာျပန္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ကလည္း ေတာ္ေတာ္ကေလး စုိးရိမ္ေနၾကပါသည္။ သုိ႕ရာတြင္ သူတုိ႕သည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ေနာက္ ေတာက္ေလွ်ာက္ လုိက္မလာၾကပါ။ သူတုိ႕ကိစၥႏွင့္သူတုိ႕ တလမ္းသုိ႕ခ်ိဳးၿပီး ေမာင္းသြားၾကပါသည္။ မိန္းမေနာက္ လုိက္ေနၾကဟန္တူပါသည္။

ေလာ္ရီကားႀကီး ဆိပ္ကမ္းသုိ႕ေရာက္ေသာအခါ မုိးထိန္ထိန္လင္းေနပါၿပီ။ ကူလီေတြ အမ်ားႀကီး ေခၚၿပီး သမၺန္ေမာ္ေတာ္ေပၚသုိ႕တင္ရပါသည္။ ကူလီမ်ားက “ေလးလုိက္တာ၊ ဘာေတြပါလိမ့္” လုိ႕ ညည္းၾက၊ ေမးၾကပါသည္။ ေမာ္ေတာ္ကားပစၥည္းမ်ား သံထည္ေတြခ်ည္းျဖစ္၍ ေလးေၾကာင္းေျပာရပါသည္။ ျမစ္ဆိပ္တြင္ ပုလိပ္မ်ားလည္း ႐ွိၾကပါသည္။ တင္ေနခ်ေနသည္ကုိပင္ ၾကည့္ေနၾကပါသည္။ ပစၥည္းမ်ားကုိ ေမာ္ေတာ္၀မ္းထဲသုိ႕ခ်ၿပီး ေမာ္ေတာ္သမားမ်ားက ပိတ္လုိက္ပါသည္။ မည္မွ်ပင္ေလးေစကာမူ သူတုိ႕က သေဘာက်ေနၾကပါသည္။ ေလးေလ ပုိက္ဆံ ရေလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေက်နပ္ေနၾကပါသည္။ ၇ နာရီ ထုိးေသာအခါ ေမာ္ေတာ္ထြက္ပါသည္။ လမ္းမွာပင္ တစ္ေယာက္တစ္ေသတၱာယူထားရန္ သေဘာတူ ၾကပါသည္။ က်ိဳက္လတ္သို႕ မြန္းလြဲ ၁နာရီ ၂နာရီအခ်ိန္ေလာက္တြင္ ေရာက္သြားပါသည္။ ကုိသက္ႏွင္းမွာ ျမဴနီစပယ္လူႀကီး ျဖစ္ဖူး၍ တပည့္လက္သားေပါသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူ႕တပည့္ တခ်ိဳ႕အားေခၚၿပီး ေသတၱာ ၂လံုးကို လွည္းႏွင့္တင္ကာ တစ္လံုးကို ကၽြန္ေတာ့္အိမ္၊ တစ္လံုးကုိ သူ႕အိမ္သို႕ခ်ေပးရန္ ခုိင္းလုိက္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ကမူ ျပန္ႏွင့္ၾကပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္ထမင္းစားေနခုိက္မွာပင္ လွည္းေရာက္လာပါသည္။ ကူလီမ်ားကလည္း “ေလးလုိက္တာ ေလးလုိက္တာ”ႏွင့္ညည္းရင္း ေသတၱာႀကီးကုိ ခ်ေပးကာ ေလွကားေအာက္တြင္ သြင္းေပးသြားပါသည္။ ဤေသတၱာႀကီးကုိ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ထား၍ မလံုၿခံဳ၊ ထုိ႕ေၾကာင့္ အိမ္တြင္႐ွိေသာကုိ ခ်စ္တီးအား သမၺန္တစ္စင္းႏွင့္ ဂုန္ညင္းတန္း႐ြာသူႀကီး ဦးဘထြန္းႏွင့္ ဦးစိန္ဘန္းတုိ႕ကုိ ေခၚခဲ့ရန္လႊတ္လုိက္ပါသည္။ ညဥ့္သန္းေခါင္သန္းလြဲ ေရာက္ရင္ေရာက္၊ ထုိလူ၂ေယာက္ႏွင့္ ခ်က္ျခင္း ျပန္ခဲ့ရန္လည္း မွာလုိက္ပါသည္။

မုိးခ်ဳပ္ေသာအခါ ေသတၱာကိုဖြင့္ၿပီး ေသနတ္မ်ားကုိ ဂုန္နီအိတ္ႏွင့္ထုပ္၍ လူမ႐ွိေသာ တဘက္အိမ္ေအာက္တြင္ သြားထားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္လုပ္ေနကုိင္ေနသည္မ်ားကုိ ထိန္၀ွက္ထား၍ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ပါ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ေစာေစာက “ကုိသက္ႏွင္းရဲ႕ေမာ္ေတာ္ကားပစၥည္းေတြ ခဏလာထားတာပါ”ဟု ေျပာထားေသာ ကၽြန္ေတာ့္ မိန္းမအား ဖြင့္ေျပာရပါေတာ့သည္။ ကၽြန္ေတာ့မိန္းမမွာ ဤအေၾကာင္းကုိၾကားၿပီး ဤပစၥည္းမ်ားကုိ ျမင္ရ ေသာအခါ အလြန္စုိးရိမ္ပူပန္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ကုိလည္း မေျပာရဲပါ။ ရန္ကုန္သုိ႕ ကုိယ့္စီးပြားေရး ကိစၥ မဟုတ္ဘဲ ကုိသက္ႏွင္း ႏွင့္သြားေနကတည္းက သေဘာမက်ျဖစ္ေနရာ ယခုမူ အလြန္ပူပင္ ေသာကျဖစ္ေန ႐ွာပါေတာ့သည္။

***
၁၉ ဇူလိုင္ ၁၉၄၇ နိုင္ငံေတာ္လုပ္ႀကံမႈနွင္႔ပတ္သက္၍ (၄) သို႔

Print this post

1 comments:

Chit Lay Pyay said...

အခုလိုရွားရွားပါးပါးစာေတြကို ရွာေဖြၿပီးတကးူတကတင္ေပးတာ ေက်းဇူး အမ်ားႀကီးတင္တယ္ညီမေရ၊ မနက္ အလုပ္ရွိတာေတာင္ မအိပ္ႏိုင္ပဲ တ၀ႀကီးဖတ္သြားတယ္၊ က်န္တဲ့အပိုင္းေတြကိုလဲ ေစာင့္ဖတ္ေနမယ္ေနာ္၊

ကာရန္မဲ႔ အေတြးစမ်ား © 2008 Por *Templates para Você*