Monday, July 23, 2007

အမိန္႔ေၾကညာစာ (၂၉-၁၂-၄၄)ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ ပတ္သက္ေသာ စာေပ၊ ဓာတ္ပံု အစရွိသည္တို႔ကို ကၽြန္မဘေလာ႔ဂ္မွာ စုစည္းခ်င္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ၁ ပတ္ ၁ ခါေလာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေၾကာင္းေလးေတြ တင္သြားခ်င္ပါတယ္...


***

စစ္၀န္ၾကီးရံုးေတာ္
ေန ့စြဲ။ ၂၉-၁၂-၄၄
အခ်ိန္။ ၃၊ ၃၀ နာရီ

ယခုအခါ တပ္မေတာ္နွင့္ပါတ္သက္၍ သတင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး နိုင္ငံႏွင့္အ၀ွမ္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည္ဟု ကြ်န္ဳပ္တို႔ ၾကားသိရေပသည္။ စစ္ျဖစ္ေနေသာ အခ်ိန္အခါအတြင္းတြင္ေသာ္၄င္း၊ နိုင္ငံမၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေနစဥ္ အခါေသာ္၄င္း၊ အခ်င္းျဖစ္ပြားေနသူ အခ်င္းခ်င္းတစ္ဦး၏ အတြင္းေရးကို ရႈပ္ေထြးေပြလိမ္ေစရန္ ေကာလဟာလ သတင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖန္႔ခ်ီၿခင္းသည္ လုပ္ေနက် ပရိယယ္ပင္ျဖစ္သည္။ လက္ရံုးရည္တိုက္ပြဲျဖစ္ေစ၊ ႏွလံုးရည္တိုက္ပြဲျဖစ္ေစ ရန္သူကိုအတြင္းေရးအားျဖင့္ ဖ်က္စီးၿပီးေနာက္ ရန္သူအားတိုက္ခိုက္ျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္ရာ ေအာင္ျမင္ေၾကာင္းအတြက္ အလြယ္ကူဆံုးပင္ျဖစ္သည္။ ဂ်ာမဏီေခါင္းေဆာင္ ဟစ္တလာသည္၄င္း၊ အေနာက္နိုင္ငံစစ္၀ိဇၨာမ်ားကေသာ္၄င္း၊ ကမၻာ့က်မ္းစာၾကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ တစ္ရုပ္နိုင္ငံ ဆြမ္းဆူးအစရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ အေရးအသားတြင္၄င္း၊ အိႏၵိယနိုင္ငံ ဟိေတာပေဒသာသက်မ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ေသာ္၄င္း၊ ဗမာ့ ေသနဂၤဗ်ဴဟာက်မ္းမ်ားတြင္ေသာ္၄င္း၊ ရန္သူကို စစ္အားျဖင့္မတိုက္ခိုက္ဘဲ ပရိယယ္အားျဖင့္ တိုက္ခိုက္၍ ေအာင္နိုင္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ရာ၏ဟု ျမြတ္ဟထားၾကရာ ယခုအခါ ေခတ္ေျပာင္းကမၻာစစ္ႀကီးတြင္ ကြ်န္ုပ္တို႔၏ ရန္သူမ်ားသည္ ကြ်န္ုပ္တုိ႔၏ အတြင္းအင္အားကို ပ်က္ေစ၍ အသာတၾကည္ ကြ်န္ုပ္တို႔အေပၚ အနိုင္ယူရန္ ႀကိဳးစားၾကမည္မွာ မုခ်မလြဲေပ။ သို႔ျဖစ္၍ ဗမာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ကြ်န္ုပ္တုိ႔ ၾကားရေသာအခါ ပထမစစ္တြင္ ကြ်န္ုပ္တို႔သည္ ေခြးေဟာင္တိုင္း ထမၾကည့္နိုင္ ဆိုသည့္စကားပံု ရိုင္းရိုင္းအတိုင္း လ်စ္လ်ဴရွဳခဲ႔ေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အမ်ားျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ားအား ေသခ်ာစြာသိရွိနားလည္ေစရန္ ယခုတခါတည္း ကြ်န္ုပ္တို႔၏ ရွင္းလင္းခ်က္ ေၾကညာစာတမ္းကို ထုတ္ျပန္လိုက္ေပေၾကာင္း။ ယခုအခါ ကြ်န္ုပ္တို႔ တပ္မေတာ္ကို အားထားၾကသူျဖစ္ေစ၊ မလိုလားသူၿဖစ္ေစ၊ ကြ်န္ုပ္တ႔ို တပ္မေတာ္ကို ထင္ျမင္ယူဆပံုတို႔မွာ မွန္ကန္ေသာ အထင္အျမင္မရၾကဘဲ ရွိၾကသည္ကို ကြ်န္ုပ္တို႔ သိရွိတန္သေလာက္ သိရွိရေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်န္ုပ္တို႔ တပ္မေတာ္သည္ မည္ကဲ့သ႔ို တပ္မေတာ္ ျဖစ္သည္ဆိုသည္ကို တိုင္းသူျပည္သားအမ်ားအား ေသခ်ာစြာသိရွိနားလည္ေစရန္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ကြ်န္ုပ္တို႔ ထုတ္ျပန္လိုက္ရေပေၾကာင္း။ ကြ်န္ုပ္တို႔ တပ္မေတာ္အား ကြ်န္ုပ္တ႔ုိသည္ ေအာက္ပါ ညြန္ၾကားခ်က္အမိန႔္မ်ားကို ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ အစကနဦးကပင္ ထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းကို ညြန္ၾကားခ်က္ထဲမွ ကြ်န္ုပ္တို႔သည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူတို႔ သိရွိရန္ ေဖာ္ျပလိုက္ေပေၾကာင္း။

ငါတို႔တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူမ်ားမွၿဖစ္ေပၚလာ၍ ျပည္သူမ်ား၏လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ရန္ၿဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ငါတို႔တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ၿဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ကြဲျပားေန၍ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးကို ကာကြယ္ရင္းမရွိေသာ တပ္မေတာ္မ်ိဳးမဟုတ္၊ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူမ်ားတြင္ အေျခခံ၍ ျပည္သူမ်ားႏွင့္အဆက္ျဖတ္ကာ ကြဲျပားျခားနားျခင္းမရွိ၊ အၿမဲဆက္စပ္ေန၍ ျပည္သူမ်ားႏွင့္တသားတည္းရွိသည္၊ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူတို႔၏ လက္ရံုးလက္သီး ျပည္သူမ်ား၏ ဓားသြားၿဖစ္ေစရမည္။ ထိုလက္ရံုး၊ လက္သီး၊ ဓားသြားသည္ ျပည္သူမ်ား၏ ရန္သူကိုတြန္းလွန္ရန္ ျဖစ္သည္။ ထိုလက္ရံုး၊ လက္သီး၊ ဓါးသြားသည္ ျပည္သူမ်ား၏အက်ိဳးကို ကာကြယ္ရန္ၿဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္သားမ်ားၿဖစ္ၾကေသာ ရဲေဘာ္တို႔ ျပည္သ႔ူ တပ္မေတာ္သားပီပီ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို က်င့္ၾကံရမည္ ။

(၁) ျပည္သူျပည္သားအေပါင္းတို႔အား အရာရွိ၊ အရာမဲ့၊ လူႀကီး၊ လူငယ္ ၊ေယာက္်ား၊ မိန္းမ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာမေရြး ဆက္ဆံတတ္ပါေစ၊ ေဖၚေရြၾကပါ၊ ယဥ္ေက်းၾကပါ၊ ကိုယ့္အမွားမရွိပါေစႏွင့္ တရားမွ်တၾကပါ၊ ၾကင္နာၾကပါ၊ ေလးစားၾကပါ။

(၂) ကိုယ္ႏွင့္မဆိုင္တဲ့ အျခားသူ၏အလုပ္ကို အေႏွာက္အယွက္မျပဳပါႏွင့္၊ သို႔ေသာ္ ကိုယ့္၀တၱရားအခ်ိန္တြင္ မည္သူမဆို ကူညီနိုင္သမွ်ကူညီပါ၊ ကူညီရာတြင္ တရားနည္းလမ္းက်ပါေစ။

(၃) ဗမာမဟုတ္ေသာ နုိင္ငံတြင္းရွိလူမ်ိဳးစုမ်ားကို ငါတို႔တပ္တြင္၄င္း၊ ျပင္ပေသာ္၄င္း၊ ေဆြမ်ိဳးရင္းခ်ာကဲ့သ႔ို သေဘာထားပါ၊ ၄င္းတို႔အေလ့အထ ဘာသာအတိုင္း ကိုးကြယ္ျခင္း၊ ေျပာဆိုၿခင္း၊ ၀တ္စားေနထိုင္ၿခင္း အစရွိသည္တို႔ကို မကဲ႔ရဲ့ပါႏွင့္၊ မေနာက္ေျပာင္ပါႏွင့္၊ မေႏွာက္ယွက္ပါႏွင့္ ၄င္းတို႔မခံခ်င္မည့္ အေျပာအဆို အသံုးအႏွဳံးကို ေရွာင္က်ဥ္ပါ၊ ၄င္းတို႔ကို ကူညီနိုင္လ်င္ ကူညီပါ။
(က) အရက္မူး မရမ္းကားရ
(ခ) မိန္းမမ်ားကို က်ဴးလြန္ေစာ္ကားျခင္းမျပဳရ။
(ဂ) လုယက္ မခိုး၀ွက္ရ။
(ဃ) တည္းခိုေသာအိမ္ယာမ်ားတြင္ အခြင့္ေတာင္းၿပီးမွ၀င္ရမည္။ ေနထိုင္စဥ္အခါ ညစ္ညစ္ညမ္းညမ္း မေနထိုင္ဘဲ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းေနထိုင္ရမည္။ အိမ္မွ ထြက္ခြာေသာအခါတြင္လည္း အပ်က္အစီးမ်ားရွိက မိမိေၾကာင့္ျဖစ္လ်င္ အစားထိုးေပးျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းျပဳရမည္။
(င) တန္ရာတန္ဘိုးမေပးဘဲ မ၀ယ္ပါႏွင့္။
(စ) ေခ်းငွားထားေသာအရာကို ဆက္ဆက္ျပန္ေပးပါရန္ မေမ့ပါႏွင့္။
(ဆ) အထက္အမိန္႔မရပဲ ပစၥည္းအတင္းမသိမ္းပါႏွင့္၊ အထက္အမိန္႔အရ သိမ္းရေစကာမူ မဖြယ္မရာ မယဥ္မေက်းမျပဳပါႏွင့္၊ အမ်ားမခံနိုင္ေအာင္မလုပ္ပါႏွင့္။
(ဇ) လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း၄င္း၊ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာေရးႏွင့္ပါတ္သက္၍၄င္း၊ ေသြးကြဲသည့္အလုပ္၊ မုန္းတီးေစမည့္အလုပ္ကို မလုပ္ပါႏွင့္။

အထက္ပါအတိုင္း ကြ်န္ုပ္တို႔သည္ ကြ်န္ုပ္တို႔ တပ္မေတာ္အား စည္းကမ္းမ်ားျပဳလုပ္ ပညတ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း တခ်ိဳ႕တခ်ိဳ႕ေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္၄င္း၊ တပ္မေတာ္သားမ်ား အေယာင္ေဆာင္ၾကေသာ အရပ္သားမ်ားသည္၄င္း၊ ကြ်န္ုပ္တို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္၀ါဒ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ဆန္႔က်င္၍ ျပဳလုပ္ေနၾကပံုကို ကြ်န္ုပ္တုိ႔ ရံဖန္ရံခါ ၾကားသိရေပေၾကာင္း။ ထိုကဲ့သို႔ အမွဴကိစၥမ်ိဳးကို ၾကားသိရေသာ ျပည္သူအေပါင္းတို႔သည္ ကြ်န္ုပ္တို႔အား သိရွိသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ လာေရာက္အေၾကာင္းၾကား တိုင္ၾကားေစလိုေၾကာင္း။ ကြ်န္ုပ္တို႔ တပ္မေတာ္သည္ အဓမၼႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ေသြးစုပ္ျခင္းအတြက္ မည္သည့္အခါမွ် ရည္ရြယ္ျခင္းမရွိ၊ ထိုကဲ့သို႔ ကြ်န္ုပ္တို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ မည္သူကိုမဆို ကြ်န္ုပ္တို႔အား လာေရာက္တိုင္ၾကားက ကြ်န္ုပ္တို႔ အေရးယူနိုင္သူမွန္သမွ်ကို ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။ ယခုထိ ကြ်န္ုပ္တို႔သည္ ပစၥည္းမ်ား ရရန္သိမ္းယူျခင္းမျပဳေသးေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ေနာက္ဆံုး သိမ္းယူရမည္ဆိုလ်င္လည္း ကြ်န္ုပ္တို႔တြင္မရွိမၿဖစ္မွ သိမ္းယူမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း။ ထိုကဲ႔သို႔ သိမ္းယူရာတြင္လည္း စံနစ္တက်ျပဳ၍ တရားမွ်တစြာျဖစ္ေအာင္ ကြ်န္ုပ္တို႔ ႀကိဳးစားမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုကဲ႔သို႔ သိမ္းယူၿခင္းမွာလည္း အမွန္စင္စစ္အားၿဖင့္ ဗမာနိုင္ငံ ဗမာလူမ်ိဳးအတြက္ပင္ၿဖစ္ရာ တကိုယ္ေကာင္း၊ တစုေကာင္း အတြက္သိမ္းယူၿခင္း၊ တပ္မေတာ္နာမည္ကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍၊ ေရာင္ျခည္ေတာ္ႏွင့္ေရာေႏွာ၍၄င္း၊ သိမ္းဆည္းၿခင္းမ်ားကို ကြ်န္ုပ္တို႔ အရွင္းသေဘာမတူ၊ ထို႔ေၾကာင့္ အကယ္၍ကြ်န္ုပ္တို႔ ပစၥည္းသိမ္းၿခင္း တေန႔ေန႔ ျပဳမည္ရွိေသာ္ ဤကဲ႔သို႔အေၾကာင္းအရာမ်ားေပၚေပါက္က ကြ်န္ုပ္တို႔အား သတင္းေပးၾကေစလိုေၾကာင္း။ အကယ္၍ သိမ္းယူေနသူမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ္ ကြ်န္ုပ္တုိ႔တပ္မေတာ္မွ ဟုတ္သည္၊ မဟုတ္သည္ကို စံုစမ္းရန္ ကြ်န္ုပ္တုိ႔ထံ လာေရာက္တိုင္ၾကားေစလိုေၾကာင္း။ ဗမာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ပါတ္သက္၍ အက်ိဳးလိုေယာင္ႏွင့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္မ်ား ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္း စကားမ်ားကိုလည္းကြ်န္ုပ္တုိ႔ ၾကားသိရေပေၾကာင္း။ ဤကိစၥမ်ားႏွင့္ပါတ္သက္၍ ကြ်န္ုပ္တို႔ အတိအလင္းေက်ညာလိုသည္မွာ ကြ်န္ုပ္တို႔ တပ္မေတာ္သည္ မည္သည့္ ရန္သူ၏ ပဥၥမံတပ္သား အလိုေတာ္ရိမ်ားမဟုတ္၊ ကြ်န္ုပ္တို႔သည္ တိုင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ထိုတိုင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးကို ခိုင္ခိုင္မာမာ ဒင္းျပည့္ တည္တံ့ေစေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ေသာ မ်ိဳးခ်စ္တပ္မေတာ္ျဖစ္သည္။ ကြ်န္ုပ္တုိ႔သည္ ကြ်န္ုပ္တုိ႔တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးလြတ္လပ္ေရးကို ေရႊဒဂၤါး အစရွိေသာ ကိုယ္ေရးသက္သာမွဴကေလးမ်ားအတြက္ မည္သည့္အခါမဆို မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် လဲယူမည္မဟုတ္ေၾကာင္း။ ကြ်န္ုပ္တုိ႔သည္ နိုင္ငံ၊ လူမ်ိဳးမ်ား လံုး၀လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အဆံုးထိ တိုက္ခိုက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားအား တိတိလင္းလင္း ေက်ညာလိုက္ေပေၾကာင္း။

ေအာင္ဆန္း

စစ္၀န္ႀကီးႏွင့္စစ္ေသနာပတိ
ဗမာ့လက္နက္ကိုင္စစ္တပ္မ်ား
ဗမာနိုင္ငံေတာ္
ရန္ကုန္ေနျပည္ေတာ္။


Print this post

4 comments:

Andy Myint said...

ေကာင္းတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ မိန္႔ခြန္းေတြပါ တင္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။

s0wha1 said...

ကိုAndy ေရ...ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မိန္႔ခြန္း အသံဖိုင္ အပိုင္း ၈ ပိုင္းရွိတာကို ညီမတင္ထားခဲ႔ဖူးပါတယ္...
ဒီမွာ နားေထာင္လို႔ ရပါတယ္ရွင္...
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မိန္႔ခြန္းအခ်ိဳ႔
(http://s0wha1.blogspot.com/2007/07/blog-post_02.html)

Andy Myint said...

အသံဖိုင္တင္ထားတဲ့ထဲက တခ်ိဳ႕ကို လာနားေထာင္ဖူးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က မိန္႔ခြန္းမ်ား စာအုပ္ထဲကကို ေျပာခ်င္တာပါ။ ရန္ကုန္မွာတုန္းက အဲဒီ စာအုပ္႐ွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ အိမ္႐ွင္းတုန္းက အကုန္လွဴလိုက္မိလို႔…။ တကယ္လို႔ (တစ္ေယာက္ေယာက္) တင္ဖူးထားရင္လည္း ၫြန္းေပးပါလို႔ … ေက်းဇူး..။

s0wha1 said...

ေဩာ္...ဟုတ္ကဲ႔ အကိုေရ ႀကိဳးစားၾကည့္ပါဦးမယ္...

ကာရန္မဲ႔ အေတြးစမ်ား © 2008 Por *Templates para Você*