Friday, July 13, 2007

၁၉ ဇူလိုင္ ၁၉၄၇ နိုင္ငံေတာ္လုပ္ႀကံမႈ (၅)၁၉ ဇူလိုင္ ၁၉၄၇ နိုင္ငံေတာ္လုပ္ႀကံမႈနွင္႔ပတ္သက္၍ (၁)

၁၉ ဇူလိုင္ ၁၉၄၇ နိုင္ငံေတာ္လုပ္ႀကံမႈနွင္႔ပတ္သက္၍ (၂)

၁၉ ဇူလိုင္ ၁၉၄၇ နိုင္ငံေတာ္လုပ္ႀကံမႈနွင္႔ပတ္သက္၍ (၃)

၁၉ ဇူလိုင္ ၁၉၄၇ နိုင္ငံေတာ္လုပ္ႀကံမႈနွင္႔ပတ္သက္၍ (၄)


***

တေန႕ညေနတြင္ ခါတုိင္းညေနမ်ားကဲ့သုိ႕ အင္းယားကန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္ေရခ်ိဳးဆင္းၿပီး အ၀တ္အစားလဲကာ အနည္းငယ္အေညာင္းဆန္႕ရန္အတြက္ အိမ္ေ႐ွ႕ကြက္လပ္ဘက္သုိ႕ ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ဤအခ်ိန္တြင္ ဦးေစာႏွင့္ အျခား ၃ ဦးေလာက္သည္ အိမ္ေ႐ွ႕ပုိင္း တေနရာတြင္ ထုိင္ကာ တစံုတခု တုိင္ပင္ေနၾကပါသည္။ ဦးေစာက ကၽြန္ေတာ့္ကို ျမင္ေသာအခါ လွမ္းေခၚၿပီး “ကဲ ကုိသုခ အေတာ္ဘဲ”ဟု ဆုိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ကုလားထုိင္အလြတ္တစ္ခုတြင္ ၀င္ထုိင္လုိက္ပါသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႕မွာ အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥ တစ္ခု႐ွိတယ္။ ကုိသုခ ကားေမာင္းရလိမ့္မယ္။ အရင္ကိစၥထက္ အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥဘဲ။ ဘယ္ႏွယ့္လဲ။ ေမာင္းႏုိင္ပါ့မလား။”ဟု ေမးပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း “ဘာကိစၥျဖစ္ပါသလဲ”ဟုပင္ မေမးေတာ့ပါ။ “ေမာင္းတာေပါ့”ဟု ေျဖလုိက္ပါသည္။ သူဘာခုိင္းခုိုင္း လုပ္ရမည့္အေျခအေနတြင္ ႐ွိရကား ေမာင္းခုိင္းသည္ကို ေမာင္းရမည္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္အိမ္လံုး ဦးေစာအိမ္တြင္ ႐ွိေနေသာ ပရိတ္သတ္ ၃၀ေက်ာ္တြင္ ကားေမာင္းတတ္သူက ၃ေယာက္သာ ႐ွိပါသည္။ ခင္ေမာင္ရင္၊ စိန္ႀကီးႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဤအေၾကာင္းကုိ ဦးေစာသိၿပီးျဖစ္၍ သူ႕အစီအစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ၿပီး ၿဖစ္ဟန္တူပါသည္။

“ေမာင္းပါ့မယ္”ဆုိေသာ စကားျပန္ရၿပီးသည့္ေနာက္ ဦးေစာသည္ မူလ လူ၃ေယာက္ႏွင့္ပင္ ဆက္လက္၍ စကားေျပာေနပါသည္။ ခပ္တုိးတုိးပင္ျဖစ္ပါသည္။ “ဗုိလ္ခ်ဳပ္” စသည္ျဖင့္ သူ႕စကားမ်ားထဲတြင္ နာမည္နာမ တစ္လံုးမွမပါပါ။ သုိ႕ရာတြင္ မည္သုိ႕တက္၊ မည္သုိ႕၀င္၊ မည္သုိ႕ပစ္ခတ္ရမည္စသည္မ်ားကို ေျပာေနျခင္း ျဖစ္ရာ တစုံတခုေသာ သတ္ျဖတ္မႈကို စီစဥ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ကုိကား အနီးတြင္ ထုိင္လ်က္႐ွိေသာ ကၽြန္ေတာ္သည္ ေကာင္းစြာရိပ္မိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္အားတမင္ ေခၚယူတုိင္ပင္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ အိမ္ေ႐ွ႕ ထြက္လာ၍ ေခၚေျပာျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ အျခားသူ ၃ေယာက္ကမူ အပုိင္းအဆစ္ေတြသိၿပီး ျဖစ္ဟန္ တူပါသည္။

ထုိ႕ေနာက္ လူစုကြဲသြားၾကပါသည္။ မည္သူေတြႏွင့္ မည္သုိ႕ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသည္ကုိကား ကၽြန္ေတာ္ ဘာမွမသိပါ။ ယခုလူစုခြဲၾကရာတြင္လည္း ဘယ္သူက ဘာတာ၀န္စသည္ျဖင့္ ေသေသခ်ာခ်ာခြဲသည္ဟုလည္း မၾကားပါ။ ဦးေစာထသြား၍ အျခားသူမ်ားလည္း ထသြားၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သူတုိ႕ကုိၾကည့္ရသည္မွာ ခပ္ေပါ့ေပါ့ပင္ျဖစ္၍ တစံုတရာ အခက္အခဲ႐ွိမည္ကုိ ပူပင္ေသာ ဟန္အမူအရာကုိ မေတြ႕ရပါ။ ထုိေန႕မွာ ၁၉၄၇ခု၊ ဇူလုိင္လ ၁၈ ရက္ေန႕ျဖစ္ပါသည္။

ညမုိးခ်ဳပ္ေသာ္ ဤလူစုသည္ တေနရာတည္းတြင္ အတူတူ အိပ္ၾကပါသည္။ ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ စကား တစ္ခြန္းမွ မေျပာၾကပါ။ တစ္ေယာက္မွလည္း စကားမစပ္ၾကပါ။ ဦးေစာမ်က္ကြယ္တြင္ ေတာ္၏၊ မေတာ္၏ ဘာဘယ္သို႕ ဟူ၍ လံုးလံုးတုိင္ပင္ရဲျခင္း မ႐ွိၾကပါ။ တစ္ေယာက္တစ္ေယာက္လည္း ဘယ္ေလာက္ ယံုၾကည္ ရသည္ ဆုိသည္ကို မသိႏုိင္ပါ။ တုိင္ပင္မိရာတြင္ အစြန္းအစထြက္၍ သံသယျဖစ္ဖြယ္ စကား တစ္ခြန္းကို ေျပာမိပါလွ်င္ ထုိသူမွာ မုခ်ေသရဘုိ႕သာ ႐ွိပါသည္။

အိပ္ယာထဲ မလွဲမီ ၀ုိင္းဖြဲ႔ၿပီး ဟုိစကား သည္စကား ရယ္စရာမ်ားကုိ ေျပာေနၾကပါသည္။ ဦးေစာသည္ ႐ုတ္တရက္ ၀င္လာပါသည္။ ရယ္ေမာေနၾက၍ ျဖစ္ပါသည္။ “မထၾကနဲ႕၊ မထၾကနဲ႕”ဟုလည္း လက္ကာျပကာ ၿပံဳးေနပါသည္။ “ဘာေတြမ်ားေျပာေနၾကလဲ”ဟုလည္း ေမးလုိက္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ထဲမွ တစ္ေယာက္က “အလကား ရယ္စရာေတြ ေျပာေနတာပါ”ဟု ေျဖလုိက္ပါသည္။ ခဏသာ မတ္တပ္ရပ္ေနၿပီး ႏႈတ္ဆက္ကာ သူ႕အိမ္သို႕ျပန္သြားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ေရာက္ေနေသာ ရက္ေပါင္း ၄၀ခန္႕အတြင္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ေနရေသာ ဤအိမ္ကေလးသို႕ ဦးေစာလာသည္မွာ ဤတစ္ႀကိမ္သာျဖစ္ပါသည္။ အေရးႀကီးေသာ အခ်ိန္ပုိင္းျဖစ္၍ သူႏွင့္ေတြ႕ဆံုၿပီးေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ခ်င္း ဘာေတြ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ေနသည္။ စိတ္ခ်ရမည္။ မခ်ရမည္ စသည္တုိ႕ကုိ အကဲလာခတ္ျခင္း ျဖစ္ဟန္တူပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕႐ွိရာ အိမ္ထဲသုိ႕မ၀င္မီက အျပင္ဘက္မွ မည္မွ်ၾကာၾကာ ရပ္ၾကည့္အကဲခတ္ၿပီး နားေထာင္ၿပီး ဆုိသည္ကို လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႕မသိပါ။

နံနက္မုိးလင္းၿပီး ေရမုိးခ်ိဳးၿပီး လက္ဖက္ရည္အခ်ိဳေသာက္ၾကပါသည္။ ၁၉၄၇ခု၊ ဇူလုိင္လ ၁၉ရက္ေန႕၊ ၁၃၀၉ခု ၀ါေခါင္လဆန္း ၂ရက္ စေနေန႕ျဖစ္ပါသည္။

ဦးေစာကေခၚခုိင္း၍ အမႈထဲပါသူ တခ်ိဳ႕သြားၾကပါသည္။ ယူနီေဖါင္းမ်ား ၀တ္ၾကရန္။ အသင့္ျပင္ၾကရန္ ေျပာပါသည္။ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္အစံုႏွင့္ စစ္ယူနီေဖါင္း အစံုေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ အထပ္လုိက္အပံုလုိက္ ဦးေစာအိပ္ေသာ အခန္းထဲတြင္ ႐ွိပါသည္။ စစ္ဦးထုပ္မ်ားလည္း ကား႐ံုအခန္း ၂ခန္းထဲတြင္ အမ်ားႀကီးျဖစ္ပါသည္။ မွတ္မိပါေသးသည္။ ဘဏ္တုိက္ကုိ စီးရန္ႀကံစဥ္က ပါရမည့္သူမ်ား ယူနီေဖါင္း ၀တ္ၾကည့္ၾကရာ ေတာ္သူ တစ္ေယာက္မွမ႐ွိ၍ အားလံုးျပင္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကရပါသည္။ ထုိအစီအစဥ္တြင္ ပါခဲ့သူမ်ားအတြက္မူ ဦးေစာအခန္းထဲမွ ယူနီေဖါင္းယူရန္ မလုိေတာ့ပါ။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ကားေမာင္းရမည့္သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ “ကၽြန္ေတာ္ေကာ ယူနီေဖါင္း၀တ္ဖုိ႕လုိပါသလား”ဟု ေမးရာ ဦးေစာက “ေဘာင္းဘီေတာ့ ၀တ္ပါ။ အကၤ်ီေတာ့ ကိစၥမ႐ွိဘူး။”ဟု ျပန္ေျပာပါသည္။

အိမ္ကေလးသုိ႕ျပန္ၿပီး ေဘာင္းဘီစိမ္းႏွင့္ ႐ွပ္လက္တုိအျဖဴကို ၀တ္ကာ ကၽြန္ေတာ္ျပန္လာေသာအခါ “ပစ္ဖုိ႕ထဲက တစ္ေယာက္လုိေနတယ္” ဦးေစာႏွင့္ ကုိစုိးတုိ႔လူစု ေျပာေနၾကပါသည္။ သဲသဲကြဲကြဲ ဆံုးျဖတ္ ၾကရေသးဟန္ မတူပါ။ ထုိ႕ေနာက္ “ရန္ႀကီးေအာင္ဘဲ ေကာင္းတယ္”ဟု ေျပာၾကကာ ရန္ႀကီးေအာင္ကုိေခၚၿပီး ယူနီေဖါင္းမ်ား ကုိစုိးႏွင့္ ကုိသက္ႏွင္းတုိ႕က ၀ုိင္း၀တ္ ဆင္ျပင္ေပးၾကပါသည္။ ထုိ႕ေနာက္ စစ္တပ္တံဆိပ္မ်ား တပ္ဆင္ၾကပါသည္။ ေကာင္းစြာ မတပ္တတ္ၾကသျဖင့္ ရယ္ၾကရပါေသးသည္။ ေနာက္ဆံုးတပ္ျပီး သည့္တုိင္ေအာင္ စနစ္တက် မွန္ကန္လိမ့္မည္မထင္ပါ။ ဘိနပ္မ်ားကလည္း သားေရစစ္ဘိနပ္ထူႀကီးမ်ား မဟုတ္။ ကုိယ့္ဖာသာကိုယ္၀ယ္ၿပီး တခါတရံစီးၾကေသာ ကင္းဘတ္စ္ဘိနပ္ အညိဳမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ ဦးေစာက ၀ယ္မေပးပါ။ ေသေသခ်ာခ်ာဂ႐ုျပဳၾကည့္လွ်င္ စစ္သားမဟုတ္ေၾကာင္းသိသာလွပါသည္။

အသင့္ျဖစ္ၾကေသာအခါ ဦးေစာက ခပ္တုိးတုိး ဟန္အမူအရာ ခပ္ျဖည္းျဖည္းႏွင့္ မွာစရာမ်ားကုိ မွာေနပါသည္။ ထုိအခိ်န္တြင္ တယ္လီဖုန္းလာ၍ ဦးေစာသည္ တယ္လီဖုန္း ႐ွိေသာအခန္းတြင္းသုိ႕ ထသြားပါသည္။ က်န္ရစ္ေသာလူစုသည္ စကားတစ္ခြန္းမွ မေျပာၾကပါ။ ကုိယ့္စိတ္ကူးႏွင့္ ကုိယ္ေတြးေနၾကပါသည္။ ဦးေစာသည္ တယ္လီဖုန္းကုိ အသံအုပ္ၿပီး တုိးတုိးပင္ ေျပာေနပါသည္။ ဘာေျပာေနသည္ကုိ မသိႏုိင္။ ဦးေစာႏွင့္မည္သူ တယ္လီဖုန္းစကားေျပာေနၾကသည္ကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္မသိပါ။ ခင္ေမာင္ရင္၊ မံႈႀကီး၊ ကုိနီႏွင့္ ကုိဘညြန္႕တုိ႕ ေစာေစာကတည္းက ေဒါဂ်စ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ထဲသြားေနၾကသည္ကို အမႈျဖစ္လာမွသာ သိပါသည္။ ထုိအခ်ိန္ကမူ မသိေသးပါ။ အိမ္အတြင္း တေနရာတြင္ အေစခံမိန္းကေလးႏွင့္ ေယာက္်ားေလး တစ္ဦး ႐ွိၾကပါသည္။ ဦးေစာက ထုိကေလးမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ေပးထားသူထဲက အခ်ိဳ႕လူမ်ားကုိ အသိမေပးလုိ၍ ဤအေရးႀကီးေသာ အခ်ိန္တြင္ တုိးတုိးျဖည္းျဖည္းလုပ္ေန ေျပာေနဟန္တူပါသည္။

တယ္လီဖုန္းေျပာၿပီးေနာက္ ေျခကုိပင္ ခပ္ျဖည္းျဖည္းနင္းၿပီး ဦးေစာျပန္လာပါသည္။ ခပ္တုိးတုိးပင္။ သုိ႕ရာတြင္ ေဒါပါပါႏွင့္ ျပန္ဆက္၍ “ဘာမွေၾကာက္စရာမ႐ွိဘူး။ လုပ္စရာ႐ွိတာကိုသာ ေသေသခ်ာခ်ာ လုပ္ဖုိ႕လုိတယ္။ သတိေတာ့႐ွိရမယ္။ သတိဆုိတာကေတာ့ ပုိတယ္လုိ႕မ႐ွိဘူး” စသည္ျဖင့္ မွာၾကားေနပါသည္။ တယ္လီဖုန္းလာျပန္ပါၿပီ။ ယခင္ကအတုိင္းဦးေစာထၿပီး တုိးတုိးေျပာျပန္ပါသည္။ ထုိ႕ေနာက္ျပန္လာၿပီး ဆက္ကာ အားေပးစကား၊ သတိေပးစကားမ်ားေျပာေနျပန္ပါသည္။ မၾကာမီ တယ္လီဖုန္းျမည္သံ ၾကားရျပန္ပါသည္။ ဦးေစာထသြား၍ ျဖည္းျဖည္း ျပန္လာျပန္ပါသည္။ စကားတုိးတုိးေျပာေနခုိက္ တယ္လီဖုန္းတစ္ႀကိမ္ထပ္လာၿပီးေနာက္ ဦးေစာက “ကဲ- သြားၾကမယ္၊ ထၾကျပင္ၾက”ဟု ဆုိပါသည္။ ထုိအခ်ိန္မွာ ၁၀နာရီခန္႕ ႐ွိေနမည္ဟုထင္ပါသည္။

မုိးအနည္းငယ္ ႐ြာေနပါသည္။ အိမ္ေပၚကအဆင္း အ၀တ္ဖိနပ္ ေရာ္ဘာခံဖ၀ါးႏွင့္ ေရညိွေပၚနင္းမိ၍ ကၽြန္ေတာ္ေခ်ာ္လဲရာ ေတာ္ေတာ္ပင္ တင္ပါးဆံုနာသြားပါသည္။ ဦးေစာက “ဘယ္ႏွယ္ေနလဲ။ ဘယ္ႏွယ္ေနလဲ” လုိက္ေမးပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္က အသာထၿပီး ကိစၥမ႐ွိပါဘူးဟု ျပန္ေျပာကာ ကားဆီသုိ႕ဆက္သြားပါသည္။ ထုိအခါကသာ တင္ပါးမနာဘဲ လက္က်ိဳးသြားလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ ကားေမာင္းလုိက္ရမည္ မဟုတ္ပါ။

ဂ်စ္ကားကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ကုိယ္တုိင္ အသင့္ျပင္ထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ ေတာ္မီ၃လက္ႏွင့္ စတင္းတစ္လက္လဲ ကားေပၚတြင္ အဆင္သင့္႐ွိပါသည္။ ဦးေစာက သူ႕တာ၀န္ႏွင့္သူ အားလံုးအဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္ တာ၀န္ ခ်ထားၿပီး လုပ္ခုိင္းတားဟန္ ႐ွိပါသည္။ ကားေပၚတက္ၿပီးေမာင္းထြက္သြားရန္ အားလံုးအသင့္ျဖစ္ေနပါသည္။ ကုိစုိး၊ ကုိသက္ႏွင္း၊ စိန္ႀကီးႏွင့္ ရန္ႀကီးေအာင္တုိ႕ ကားေပၚေရာက္လွ်င္ ထြက္ပါေတာ့သည္။ ဦးေစာက လက္လွမ္းျပၿပီး ႏႈတ္ဆက္ပါသည္။ ကားေပၚကလည္း ျပန္ျပ ႏႈတ္ဆက္ဟန္ ျပဳၾကပါသည္။

အတြင္း၀န္႐ံုးသုိ႕သြားရာတြင္ ျပည္လမ္းမႀကီးေပၚ၌ ကင္း၂ကင္း ႐ွိပါသည္။ ကမာ႐ြတ္ဂတ္အနီးတြင္ တစ္ကင္း၊ ေျမနီကုန္းတြင္ တစ္ကင္း ျဖစ္ပါသည္။ စိန္ႀကီးသည္ ဤလမ္းမ်ားႏွင့္ ဤကင္းမ်ားကို ေကာင္းေကာင္း ေလ့လာၿပီးျဖစ္ဟန္တူပါသည္။ အိမ္ကထြက္ၿပီး ျပည္လမ္းအတုိင္း ေမာင္းေနရာမွ ၁၀မိနစ္ခန္႕အၾကာတြင္ စိန္ႀကီးက ဘယ္ေကြ႕ခုိင္းၿပီး ထုိလမ္း ဤလမ္းစသည္ျဖင့္ညႊန္ျပကာ ေမာင္းခုိင္းပါသည္။ ထုိ႕ေနာက္ ဆက္ေမာင္းသြားရာ ဘယ္လမ္းက ဘယ္သို႕ေမာင္းရသည္ဆုိသည္ကုိမူ ယခုမမွတ္မိေတာ့ပါ။ မၾကာမီ ဤေထာင္ႀကီးေနာက္ေဖးက ျပည္လမ္းမႀကီးေပၚသုိ႕ေရာက္လာပါသည္။ ထုိ႕ေနာက္ ေကာ္မ႐ွင္နာလမ္း၊ ေမာင့္ဂုိမာရီလမ္း (ယခုဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္း)မွ စပတ္လမ္းကိုခ်ိဳးျပီး အတြင္း၀င္႐ံုး စာတုိက္ကေလး အနီး႐ွိစပတ္လမ္းေပၚမွ ပထမအေပါက္က်ယ္အတုိင္း ၀င္ရပါသည္။ ဂိတ္အ၀င္တြင္ ဘာျဖစ္သည္မသိပါ။ ကားအမ်ား ပိတ္ဆုိ႕ေနၾကပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ရပ္ေစာင့္ေနၾကရပါသည္။ ထုိ႕ေနာက္ စိန္ႀကီး ေမာင္းခုိင္းသည့္ လမ္းအတုိင္းဆက္၍ ေမာင္းကာ သူတို႕ကုိ တစ္ေနရာတြင္ခ်ထားၿပီး တစ္ေနရာတြင္ ေစာင့္ေနရပါသည္။ စိန္ႀကီးက “ကားစက္မရပ္နဲ႔”ဟုလည္း မွာခဲ့ပါသည္။

အတြင္း၀န္႐ံုးေပၚသုိ႕ ၄ေယာက္တက္သြားၿပီး မၾကာမီပင္ “ေျဖာက္-ေျဖာက္”ႏွင့္ အသံမ်ားၾကားရသျဖင့္ ပစ္ကုန္ၾကၿပီဆုိသည္ကုိ ကၽြန္ေတာ္သိပါသည္။ အသံမွာ သိပ္လည္းမက်ယ္ပါ။ ၀ံုး၀ံုးဒုိင္းဒုိင္းလည္း မျဖစ္ပါ။ အ႐ြက္ေတြမ်ားေသာ သရက္ပင္ကုိ ေက်ာက္စရစ္ခဲကေလးမ်ားႏွင့္ဆုပ္ကာ လွမ္းပစ္သည္ကုိ မလွမ္းမကမ္းမွ ၾကားရေသာ အသံေလာက္သာ ႐ွိပါသည္။ ဘယ္လုိျဖစ္ေနသလဲ။ သူတုိ႕ကပဲ ပစ္ေနၾကသလား၊ အျပန္အလွန္ ပစ္ေနၾကသလား စသည္ျဖင့္ ေတြးေတာေနမိပါသည္။ ခဏၾကာေသာ္ သူတုိ႕လူသုိက္ ေလွကားမႀကီး အတုိင္း ခပ္သုတ္သုတ္ အေျပးကေလး ဆင္းလာၾကပါသည္။ ကားစက္မွာ ႏုိးေနရာမွ သူတုိ႕ပစ္ေနသည့္ အခ်ိန္မွာပင္ ႐ုတ္တရက္ရပ္သြားပါသည္။ ႏိႈးေသာလည္းမရပါ။ သူတုိ႕ဆင္းလာသည္ကုိ ေတြ႕၍ ထပ္ႏႈိးေသာ္လည္း မႏုိးပါ။ ကားေပၚလူေတြတက္မိ၍ စိန္ႀကီးအတင္းႏႈိးေတာ့မွ ႏုိးပါသည္။ ဤကားမွာ စိန္ႀကီးကုိင္ေနၾက ကားျဖစ္သည့္ျပင္ ကၽြန္ေတာ့္ထက္လည္း သူက နားလည္ပါသည္။ စပတ္လမ္းဘက္သုိ႕ပင္ ေမာင္းထြက္ရပါသည္။ ထုိ႕ေနာက္ ဘယ္ခ်ိဳး၊ ညာခ်ိဳး ဘယ္တစ္ခါခ်ိဳး ျပီး စေတာ့ကိတ္လမ္းအတုိင္းက ကန္ေတာ္ႀကီးသုိ႕တက္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ကားေမာင္းသည္ကို အားမရၾကပါ။ “ခင္ဗ်ား ကားေမာင္းတာ ေႏွးတယ္၊ ေႏွးတယ္”ျဖင့္ ကုိသက္ႏွင္း တဖ်စ္ေတာက္ေတာက္ ေျပာေနပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ကုိယ့္အခ်ိန္အဆႏွင့္ကုိယ္ အျမန္ဆံုးေမာင္းေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဗဟန္းဘက္သုိ႕ေရာက္ေသာအခါ ကၽြန္ေတာ့္ကို ဖယ္ခုိင္းၿပီး စိန္ႀကီး ေမာင္းပါသည္။ ၃တန္ ကုန္တင္ကားႀကီးေတြကလည္းသြား၊ အျခား႐ုိး႐ုိးကားမ်ားကလည္း ခရီးမ်ားခ်ိန္ျဖစ္သျဖင့္ အျမန္ေမာင္းရန္ အလြန္ခက္ေသာ ေနရာျဖစ္ပါသည္။ သုိ႕ရာတြင္ စိန္ႀကီးသည္ လွ်င္ျမန္ျခင္းကို နည္းနည္းမွ်မေလွ်ာ့ဘဲ ကားေတြပိတ္ဆုိ႕ ေနသည့္ ၾကားထဲမွပင္ အျမန္ဆံုးေမာင္းေနပါသည္။ ၃တန္ကားေပါင္းမ်ားစြာကို ေက်ာ္ၿပီးၿပီ။ ကားတစ္ကားကုိ ေက်ာ္တက္လုိက္ ေနာက္ေရာက္သြားလုိက္၊ လမ္းက်ယ္လွ်င္ ထပ္ေက်ာ္တက္လုိက္၊ တခါတရံ ကတၱရာေစးလမ္းေပၚတ၀က္၊ ေျမနီလမ္းေပၚတ၀က္ ေမာင္းျပန္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲ၌ တေနရာရာတြင္ ကားေမွာက္၍ ေသလိမ့္မည္ဟု ထင္မိပါသည္။ ဂ်စ္ကားမွာ ဤထက္ပုိ၍ လွ်င္ျမန္ႏုိင္စြမ္း မ႐ွိႏုိင္ေတာ့ပါ။ ၿခံ၀င္း၀သုိ႕ေရာက္လွ်င္ ခါတုိင္းကဲ့သုိ႕ ေစာင့္မေနရပါ။ အသင့္ေစာင့္ေနသူက ဖြင့္ေပးပါသည္။ ကားေပၚကေနၿပီး ဦးေစာကုိ လွမ္းၾကည့္ၾကရာ မေတြ႕ပါ။ ေအာက္ေရာက္၍ ဟုိၾကည့္၊ ဒီၾကည့္ ၾကည့္ေသာ္လည္း မေတြ႕ပါ။ ေတာ္ေတာ္ကေလးၾကာမွ ကန္ေစာင္းဘက္မွ လာေနသည္ကုိ ေတြ႕သျဖင့္ ကုိစုိးႏွင့္ ကုိသက္ႏွင္းတုိ႕က လက္သီးဆုပ္ေျမာက္ကာ “ေအာင္ၿပီ၊ ေအာင္ၿပီ”ဟု လွမ္းေအာ္ေႂကြးေၾကာ္ ႏႈတ္ဆက္ပါသည္။ ဦးေစာ၏ မ်က္ႏွာမွာ မေကာင္းလွပါ။ ႐ႊင္႐ႊင္ျပျပ အားရ၀မ္းသာ႐ွိသည့္ အသြင္ကုိလည္း မေတြ႕ရပါ။ သုိ႕ရာတြင္ သူကလည္း လက္သီးဆုပ္ေျမာက္ကာ “ေအာင္ၿပီ၊ ေအာင္ၿပီ”ဟု ျပန္လွန္ေႂကြးေၾကာ္ ႏႈတ္ဆက္ပါသည္။ အိမ္ထဲသုိ႕ ေရာက္၍ ထုိင္မိေသာအခါ၊ ပစ္ခတ္သူမ်ားက ဘယ္လုိပစ္လုိက္တာပဲ။ ဘယ္လုိျဖစ္သြားတာပဲ။ စသည္ျဖင့္ ေျပာလုိက္ၾကသည္မွာ ဆူညံေနပါေတာ့သည္။ ထုိ႕ေနာက္ဦးေစာက အရက္တုိက္ပါသည္။ သူလည္းေသာက္ပါသည္။ ကုိသက္ႏွင္းႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ကမူ မေသာက္ၾကပါ။ ကုိသက္ႏွင္းမွာ ပုတီးသမားတစ္ေယာက္ျဖစ္၍ တစ္သက္လံုး အရက္ေ႐ွာင္ပါသည္။ တယ္လီဖုန္းလာ၍ ယခင္ကအတုိင္း ဦးေစာ စကားထေျပာပါသည္။

ခဏၾကာေသာ္ ဦးေစာက “ထမင္းစားၾက၊ အပန္းေျဖၾက”ဟု ေျပာသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕လည္း လူစုခြဲလုိက္ကာ ထမင္းစားပြဲတြင္ ျပန္စုၾကပါသည္။ ၀မ္းဗုိက္ထဲတြင္ကား ဘာအစာမွမ႐ွိပါ။ ၀မ္းဟာသည္ကုိကား ေျပာစရာမ႐ွိပါ။ သို႕ရာတြင္ ထမင္းစားခ်င္စိတ္လည္းမ႐ွိ၊ စား၍လည္းမရပါ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ညစ္ႏွင့္ အိပ္ယာထဲသုိ႕သြားကာ လွဲေနလုိက္ပါသည္။ အျခားသူမ်ားလည္း အိပ္ယာသုိ႕ေရာက္လာၾကပါသည္။ ညေန ၃နာရီ အခ်ိန္ခန္႕တြင္ အိပ္ရာမွႏုိး၍ ၾကည့္လုိက္ရာ အိမ္၀င္း အျပင္ဘက္၌ သံခေမာက္စစ္ဦးထုပ္ေတြ အေျမာက္အျမားစီလွ်က္ ခ်ထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသျဖင့္ မ်ားစြာအံ့အားသင့္သြားပါသည္။ အျခားသူမ်ားလည္း ႏုိးလာၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကေျပာသျဖင့္ ၾကည့္ၾကရာ ၀င္းႀကီးတစ္ခုလံုးကို ရဲ၊ စစ္တပ္စသည္တုိ႕က ေနရာယူၿပီး ၀ုိင္းထားၾကသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ကုိစုိးကမူ ဆပ္မ႐ွင္းဂန္း ေသနတ္အငယ္စားကို ထဆြဲပါေသးသည္။ အျခားသူမ်ားက သူ႕ကုိဆြဲထားၿပီး “ဒီလုိလုပ္လုိ႕ဘယ္ျဖစ္မလဲ၊ အားလံုးေသကုန္မွာေပါ့” ဟုေျပာၾကေသာေၾကာင့္သာ သူမပစ္ဘဲ ေနလုိက္ပါသည္။ မိနစ္အနည္းငယ္မွ်ၾကာေသာ္ ရဲအမႈထမ္းတစ္ေယာက္လာၿပီး “ဦးေစာက ခင္ဗ်ားတုိ႕ကုိ ေခၚခုိင္းလုိက္တယ္”ဟု ေျပာပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ထလုိက္သြားခ်ိန္တြင္ ရဲစေသာ လက္နက္ကုိင္မ်ားသည္ ၀င္းထဲတြင္ ျပည့္ေနပါၿပီ။ “ကဲ-ကဲ၊ လာၾက၊ လာၾက”ဟု ဦးေစာက ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ကို လွမ္းေခၚၿပီး “ၿမိဳ႕ထဲမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတုိ႕ကုိ ေသနတ္နဲ႕ ပစ္သြားလုိ႕ မသကၤာတာနဲ႕ က်ဳပ္တုိ႕ကုိ နဲနဲပါးပါး ႐ွာခ်င္လုိ႕တဲ့”ဟု လွမ္းေျပာပါသည္။ ထုိ႕ေနာက္ ခ႐ိုင္ရဲ၀န္ခန္႕ အဆင့္အတန္း႐ွိမည္ထင္ရေသာ အရာ႐ွိအား “႐ွာခ်င္တယ္ဆုိ၊ ခင္ဗ်ားတုိ႕ဆီမွာ ႐ွာေဖြဖုိ႕ ၀ရမ္းပါသလား”ဟု ခပ္တည္တည္ႏွင့္ေမးလုိက္ရာ အရာ႐ွိႀကီးက တယ္လီဖုန္းဆက္ပါသည္။ ထုိ႕ေနာက္ “႐ွာေဖြခြင့္ အမိန္႕ေပးပါတယ္”ဟု ျပန္ေျပာလုိက္ရာ၊ ဦးေစာက “ဒီလုိဆုိရင္ ႐ွာၾကေပါ့”ဟု ခပ္ေအးေအးပင္ ျပန္ေျပာပါသည္။ လက္တစ္ဘက္က ၀ီစကီဖန္ခြက္ကေလးကုိ ကုိင္လွ်က္ တခါတခါ ျဖည္းျဖည္းေသာက္လုိက္ ခပ္႐ြႊင္႐ႊင္ စကားလွမ္းေျပာလုိက္ႏွင့္ လုပ္ေနပါသည္။ ရဲမ်ား႐ွာသည့္ ေနာက္သုိ႕လုိက္မသြားပါ။ ထုိင္ၿမဲထုိင္ေနပါသည္။ သူ႕အိပ္ခန္းထဲမွ က်ည္ဆံ အေျမာက္အျမားကို ရဲမ်ား ဆြဲထုတ္လာၾကသည္ကုိလည္း သူလွည့္မၾကည့္ပါ။ “ကဲ- ႐ွာေဖြၿပီးရင္ ခင္ဗ်ားတုိ႕ အစီအစဥ္က ဘာတဲ့တုန္း”ဟု ရဲအရာ႐ွိအား ဦးေစာက လွမ္းေမးလုိက္ပါသည္။ အရာ႐ွိႀကီးလည္း တယ္လီဖုန္း ဆက္ျပန္ပါသည္။ “လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေရးအတြက္ေခၚခဲ့ဖုိ႔ အမိန္႕ေပးပါတယ္”ဟု ႐ုိေသစြာ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေျပာင္းေျပာင္း ျပန္ေျပာပါသည္။ ဦးေစာက “က်ဳပ္တစ္ေယာက္တည္းလား”ဟု ေမးျပန္ရာ တယ္လီဖုန္းဆက္ျပန္ပါသည္။ “အားလံုးကိုဘဲ အႏၱရာယ္မ႐ွိရေအာင္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေရးအတြက္ ဘမ္းဘုိ႕အမိန္႕ေပးပါတယ္”ဟု ျပန္ေျပာပါသည္။ “ကဲ-ကဲ၊ မသကၤာလုိ႕ က်ဳပ္တုိ႕ကုိ ခဏဘမ္းမလုိ႕ တဲ့။ အသင့္ျပင္ၾက။ အိပ္ရာလိပ္တုိ႕ ဘာတုိ႕ ယူခဲ့ၾက။ ဟုိေရာက္ေတာ့ သူတုိ႕ေပးဖုိ႕လြယ္ခ်င္မွ လြယ္လိမ့္မယ္။ သံုးေလးရက္ၾကာခ်င္လဲ ၾကာလိမ့္မယ္” စသည္ျဖင့္ ဦးေစာက ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အား ခပ္ေအးေအးပင္ လွမ္းေျပာပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ေယာက်္ားခ်ည္း ၃၀ေက်ာ္ အားလံုးကို အင္းစိန္ေထာင္သုိ႕ပုိ႕ပါသည္။ ကုိနီ၏မိန္းမ၊ ခင္ေမာင္ရင္၏ မိန္းမႏွင့္ အခုိင္းအေစ ကေလးမကေလး၊ အခုိင္းအေစ ေယာက်္ားကေလးတုိ႕ကုိလည္း ဘမ္းသည္ဟု ေနာက္ေတာ့ ၾကားရပါသည္။

***
၁၉ ဇူလိုင္ ၁၉၄၇ နိုင္ငံေတာ္လုပ္ႀကံမႈနွင္႔ပတ္သက္၍ (၆) သို႔

Print this post

0 comments:

ကာရန္မဲ႔ အေတြးစမ်ား © 2008 Por *Templates para Você*