Thursday, July 12, 2007

၁၉ ဇူလိုင္ ၁၉၄၇ နိုင္ငံေတာ္လုပ္ႀကံမႈ (၄)၁၉ ဇူလိုင္ ၁၉၄၇ နိုင္ငံေတာ္လုပ္ႀကံမႈနွင္႔ပတ္သက္၍ (၁)

၁၉ ဇူလိုင္ ၁၉၄၇ နိုင္ငံေတာ္လုပ္ႀကံမႈနွင္႔ပတ္သက္၍ (၂)

၁၉ ဇူလိုင္ ၁၉၄၇ နိုင္ငံေတာ္လုပ္ႀကံမႈနွင္႔ပတ္သက္၍ (၃)

*** *** ***


သူႀကီးဦးဘထြန္းႏွင့္ ဦးစိန္ဘန္းတုိ႔မွာ ကၽြန္ေတာ့္အား ခ်စ္ခင္ေလးစားသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္က အေရးႀကီး၍ အေခၚလႊတ္လုိက္သည္ဆုိရာ ခ်က္ခ်င္းပင္ ထလုိက္လာၾကသျဖင့္ နံနက္ ၂နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေရာက္လာၾကပါသည္။ ကုိခ်စ္တီးကုိမူ ဘာမွအသိမေပးဘဲ ဦးဘထြန္းႏွင့္ ဦးစိန္ဘန္းတို႔ကုိသာ ၀ွက္စရာေနရာမွစ၍ အက်ိဳးအေၾကာင္းေျပာျပၿပီး ဂံုနီအိတ္ထုပ္ပစၥည္းမ်ားကုိ လူတြန္းလွည္းကေလးႏွင့္ တင္ကာ သမၺန္ေပၚတင္ေပးလုိက္ပါသည္။ နံနက္မုိးလင္းေသာ္ ကုိသက္ႏွင္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အိမ္သုိ႕ ေပါက္လာပါသည္။ ကုိသက္ႏွင္းသည္ ဤမွ်ႀကီးက်ယ္ေသာ ကိစၥႀကီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေကာင္းစြာ စိတ္ခ်ဟန္မတူပါ။ ကၽြန္ေတာ္မ်ား သစၥာေဖါက္ေလမလားဟုလည္း အနည္းငယ္သံသယ႐ွိဟန္ တူပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ မ်က္ျခည္အျပတ္မခံပါ။ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္သုိ႕သြား၍ လက္ဖက္ရည္ ေသာက္ၾကၿပီးလွ်င္ နံနက္ ၁၀နာရီ ထုိးေသာ္၊ ဦးေစာ၏ “တစ္ညအိပ္ထက္ ဘယ္နည္းနဲ႕မွ ပုိမၾကာၾကေစႏွင့္”ဟူေသာ အမိန္႔အတုိင္း ဖ်ာပံုသေဘၤာႏွင့္ ရန္ကုန္သုိ႔ျပန္လုိက္လာၾကပါသည္။ ပတ္သက္ရာ လူအားလံုးကၽြန္ေတာ္တုိ႔တေတြမွာ အစက ဦးေစာကဲ့သုိ႕ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးႏွင့္ေပါင္းသင္းရ၍ ဂုဏ္႐ွိသည္ဟု ထင္မိပါသည္။ သူသည္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ ထက္သန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကပါသည္။ သုိ႕ရာတြင္ ရက္ကေလး အေတာ္ၾကာ ေသာအခါ သူ၏ ကုိယ္က်င့္တရားခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ၊ ဓါးျပတုိက္ရန္ႀကံစည္ခ်က္၊ အက်ပ္ကုိင္ေလ့႐ွိျခင္း အစ႐ွိသည္တုိ႕အတြက္ စိတ္ပ်က္စျပဳလာၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ႏွင့္ နီးစပ္ရသည့္အတြက္ ၀မ္းသာရေသာအေျခအေနမွ အႀကီးအက်ယ္စိတ္ပ်က္ရေသာ ဘ၀သုိ႕ ေရာက္လာရပါသည္။

သုိ႕ရာတြင္ ေနာက္မဆုတ္ႏုိင္ပါ။ သူ၏ အႀကံအစည္မ်ားကုိ ရိပ္မိေသာေၾကာင့္ အလိမၼာႏွင့္ ခြဲထြက္ရန္ စိတ္ကူးပါသည္။ သုိ႕ရာတြင္ သူအနည္းငယ္သံသယျဖစ္လွ်င္ျဖစ္ခ်င္း အသက္ႏွင့္ ခႏၶာ အုိးစားကြဲမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ေလာက္ လူစားကုိ ပ႐ြတ္ဆိတ္တစ္ေကာင္ကဲ့သုိ႕ လက္ေခ်ာင္းကေလး တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ေခ်မႈန္းပစ္ႏုိင္ပါသည္။ အ႐ွိန္အ၀ါကလည္း ႀကီးပါသည္။ အစုိးရပုိင္းႏွင့္ ေနရာအမ်ားတြင္ သူ႕ၾသဇာမွာ ႀကီးမားတုန္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ တခါတရံ သူငယ္စဥ္က သူႏွင့္ ရန္သူျဖစ္ခဲ့သူမ်ားကို မည္သုိ႕လုပ္လုိက္ပံုမ်ားကို ေျပာျပေလ့႐ွိသည့္ျပင္၊ သူ႕ကုိ မေကာင္းႀကံသူ မွန္လွ်င္ တိမ္ဖ်ားတြင္ တက္ကပ္ေနသည္ပင္ျဖစ္ေစ၊ ရေအာင္ခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူ႕ထက္အသက္အမ်ားႀကီး ႀကီးေသာ အရာ႐ွိႀကီး တစ္ဦးသည္ သူ႕အား အစ္ကုိႀကီးဟု ေခၚေၾကာင္း၊ ထုိသူသည္ သူ႕အားနိမ့္က်ေအာင္ အႀကီးအက်ယ္ ေခ်ာက္တြန္းခဲ့ဘူးေၾကာင္း၊ သုိ႕ရာတြင္ မၾကာေသးမီက သူ႕ကုိ လာေရာက္ေတာင္းပန္ေၾကာင္း၊ အိမ္ေ႐ွ႕ သရက္ပင္ေအာက္တြင္ သူ႕ေျခေထာက္ကုိ လာဆုပ္ေၾကာင္း၊ သူက “ကိစၥမ႐ွိပါဘူး”ဟု ေျပာလုိက္ေၾကာင္း၊ သို႕ေသာ္ ဤလူမ်ိဳးကုိ ဘယ္နည္းနဲ႕မွ မေၾကေၾကာင္း၊ တိမ္ဖ်ားတြင္ကပ္ေနေစဦး၊ ေျမႀကီးကလူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တစ္ေန႔ ေျမႀကီးေရာက္လာလွ်င္ ဘယ္နည္းႏွင့္မွ် သူ႕လက္က မလြတ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္လည္း အာရပါးရ ေဒါႏွင့္ေမာႏွင့္ ေျပာေလ့႐ွိပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဦးေစာက “တစ္ညဥ့္အိပ္ထက ္ပုိမၾကာေစနဲ႔”ဟု မွာသည္ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ မလြန္ဆန္ႏုိင္ပါ။ အိပ္ေမြ႕ခ်ထားျခင္းခံရေသာ သူမ်ားကဲ့သုိ႕ပင္ ျဖစ္ေနပါသည္။ သူ႕ၾသဇာသည္ ကၽြန္ေတာ့္အေပၚတြင္သာမက အားလံုးေသာကၽြန္ေတာ္တို႕လူစုအေပၚတြင္ လႊမ္းအုပ္လ်က္ ႐ွိပါသည္။

ယေန႕အထိ ဦးေစာအိမ္သုိ႕ ကၽြန္ေတာ္ေရာက္ေနသည္မွာ တလေက်ာ္ေက်ာ္႐ွိပါၿပီ။ ဦးေစာအိမ္က လက္ဖက္ရည္အခ်ိဳေသာက္၍ ထမင္းသာစားပါသည္။ ေဆးလိပ္ဖုိး တစ္ျပားပင္ မယူဖူးပါ။ ကၽြန္ေတာ့္အိမ္က ေငြ၂၀၀ခန္႕ ပါခဲ့သည့္အထဲမွပင္ ေဆးလိပ္ ၀ယ္ေသာက္ပါသည္။ ဦးေစာကလည္း ပုိက္ဆံမေပးပါ။ အျခားလူမ်ားအား ေပးသည္ကုိလည္း မျမင္၊ မေတြ႕မိပါ။ လူအမ်ားအတြက္ ခ်က္ရသျဖင့္ တခါတရံ ဟင္းမေကာင္းပါ။ ထုိအခါမ်ိဳးတြင္ အျခား ၄၊ ၅ေယာက္ႏွင့္အတူ ၿမိဳ႕ထဲသြားၿပီး ကုိယ့္ပုိက္ဆံႏွင့္ ကိုယ္ ထမင္း၀ယ္စားၾကပါသည္။ တစ္ေယာက္တည္း ၂ေယာက္တည္းလည္း မသြားပါ။ သံသယအျဖစ္ မခံႏုိင္ပါ။ သူအယံုၾကည္ဆံုး လူအခ်ိဳ႕ႏွင့္ အတူသြား၍ အတူျပန္ၾကပါသည္။ က်ပ္တည္းလာေသာ ရက္ပုိင္းမ်ားတြင္မူ လံုးလံုး မထြက္ႏုိင္ၾကေတာ့ပါ။ ဘရင္းဂန္းမ်ားမေရာက္မီက ကၽြန္ေတာ့္မိန္းမမွာ ကုိယ္ေလးလက္၀န္ႀကီးႏွင္႔ျဖစ္သျဖင့္ အိမ္ျပန္လုိေၾကာင္း ကိုသက္ႏွင္းကုိ ေျပာျပရာ၊ ကုိသက္ႏွင္းက ဦးေစာကို သူေျပာေပးမည္ဟု ေျပာပါသည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း ဘရင္းဂန္းမ်ား သြားပုိ႕မွပင္ေရာက္ခဲ့ရပါသည္။

ယခုလည္း ကုိသက္ႏွင္းအား ေခတၱျပန္လုိေၾကာင္း သံုးေလးႀကိမ္မွ် ကၽြန္ေတာ္ေျပာျပရာ၊ ကုိသက္ႏွင္းက အရိပ္အျခည္ၾကည့္ၿပီး သူေျပာေပးပါမည္ဟု ေျပာပါသည္။ သုိ႕ရာတြင္ သူကိုယ္တုိင္လည္း ေျပာရဲဟန္မတူလွပါ။ ကၽြန္ေတာ္လည္း တုိက္႐ုိက္မေျပာ၀ံ့ပါ။ ဦးေစာကလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ေရာက္ခါစႏွင့္ မတူေတာ့ပါ။ မ်က္ႏွာ ေတာ္ေတာ္တင္း၍ စိတ္အေတာ္ ခက္ထန္ေနပါသည္။ ဦးေစာအိမ္သုိ႕ေရာက္သည့္အထဲတြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕မွာ ေနာက္အက်ဆံုးေလာက္ ျဖစ္ပါသည္။ ဦးေစာကလည္း လူႀကီးမ်ားကဲ့သုိ႕ပင္ ဆက္ဆံပါသည္။ သို႕ရာတြင္ တစ္ခါမွ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ႏွင့္အတူေရာ၍ ထမင္းမစားဘူးပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ေရာက္ခါစက ေတြ႕ရသည္မွာ အိမ္ေဘးကန္ဘက္ မ်က္ႏွာျပဳေသာေနရာကေလးတြင္ လသာသာေအာက္၌ သူတစ္ေယာက္တည္း ထမင္းစားေလ့ ႐ွိပါသည္။ ေဒၚသန္းခင္ႏွင့္ ေဘဘီေစာတုိ႕ပင္ အတူစားသည္ကုိ မေတြ႕ဘူးပါ။ ဟင္းတစ္ပြဲၿပီးတစ္ပြဲ လာခ်သည္ကုိ စားလုိက္၊ ကန္ဘက္ၾကည့္ၿပီး စဥ္းစားလုိက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္တည္း ဇိမ္႐ွိ႐ွိ စားေလ့ အႀကံထုတ္ေလ့ ႐ွိပါသည္။ သူ႕ထမင္းပြဲနားသုိ႕ အိမ္သားမ်ား မည္သူမွ် မလာၾကပါ။ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ကုိသက္ႏွင္းမွာ ေရာက္ခါစျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူစားေနေသာ ျမန္မာထမင္း၀ုိင္းႏွင့္မလွမ္းမကမ္း ေနရာ႐ွိ စားပြဲကေလးတြင္ လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းေသာက္ေနမိၾကပါသည္။ သူၾကိဳက္သည္ မၾကိဳက္သည္လည္း မသိပါ။ ဘယ္ဟာကုိ ဦးေစာႀကိဳက္၍ ဘယ္ဟာကုိ မႀကိဳက္သည္ အိမ္မွာ ဘာစည္းကမ္းေတြ ႐ွိသည္ကုိလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ မသိၾကပါ။ အရက္ကေလးကုိ ဇိမ္ခံေသာက္ၿပီးေနာက္ ဦးေစာသည္ ထမင္းစားေနရာမွေန၍ တခါတရံ တခြန္းစ ႏွစ္ခြန္းစ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ဆီကုိ စကားလွမ္းေျပာပါသည္။ သူေျပာမွပင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕လည္း ျပန္ေျပာၾကပါသည္။ သူကလည္း တစ္ခြန္းတေလေျပာၿပီး ေနာက္မွီ ကေလးကို မွီလုိက္၊ လက္သုတ္ပ၀ါႏွင့္ လက္မ်ားကို ပြတ္လုိက္၊ စားလုိက္ႏွင့္ စိတ္ကူးထုတ္ေနဟန္ တူပါသည္။ လမသာလွ်င္လည္း အိမ္တြင္းမွ မီးေရာင္ကေလးက လသာေရာင္မွ်ေလာက္ ထုိးေပးလွ်က္႐ွိပါသည္။ ေရဒီယုိတီး၀ုိင္းကလည္း အိမ္ခန္းထဲမွေန၍ ၿငိမ့္ၿငိမ့္ေညာင္းေညာင္း ျဖည္းျဖည္းသာသာျဖင့္ လွ်ံထြက္လွ်က္႐ွိပါသည္။ ထမင္းစားၿပီးေသာအခါ ခဏတစ္ျဖဳတ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ကုိ ရယ္စရာေမာစရာ လွမ္းေျပာတတ္ပါေသးသည္။ တစ္ခါထမင္းစားလွ်င္ အနည္းဆံုး တစ္နာရီခန္႕ၾကာပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕မွာ သူထမင္းစားၿပီးသည္အထိ ထုိစားပြဲကေလးတြင္ မ႐ွိၾကပါ။ သူတစ္ေယာက္တည္းသာ သူ႕ေနရာႏွင့္သူ အခ်ိန္ယူၿပီး အႀကံဥာဏ္ထုတ္ေနေလ့ ႐ွိပါသည္။ ၀ါဆုိလ မုိးရာသီေရာက္လာေသာအခါတြင္မူ တုိက္တြင္းအလယ္ခန္း႐ွိ ထမင္းစားပြဲတြင္ သူတစ္ေယာက္တည္းပင္ စားေလ့႐ွိပါသည္။ မည္သူမွသူႏွင့္ အတူစားသည္ကုိ မေတြ႕ဘူးပါ။ တစ္အိမ္လံုးက သူ႕ကုိ အလြန္ေၾကာက္ၾကရဟန္ တူပါသည္။

ေရာက္ခါစတြင္ ေဒၚသန္းခင္ေရာ ေဘဘီေစာပါ အိမ္တြင္ ႐ွိၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ မ်ားမၾကာမီ ေဘဘီေစာကေလးသည္ ေက်ာင္းအိပ္ ေက်ာင္းစား သြားေနပါသည္။ မ်ားမၾကာမီ ေဒၚသန္းခင္ကုိလည္း မေတြ႕ေတာ့ပါ။ ရက္အနည္းငယ္ၾကာမွ အင္းစိန္သုိ႕သြား၍ ဥပုသ္ သီတင္းေစာင့္ေနေၾကာင္း သိရပါသည္။ ဦးေစာေနေသာအိမ္တြင္ ဦးေစာ၊ ကုိဘညြန္႕ႏွင့္ ဆံပင္ဆံတုိႏွင့္ အခုိင္းအေစ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္သာ အိပ္ၾကပါသည္။ အျခားသူမ်ားမွာ ၀င္းႀကီးအတြင္း႐ွိ အျခားအိမ္မ်ားတြင္ အိပ္ၾကပါသည္။ ဤအခိ်န္ပုိင္းတြင္ အခ်ိဳ႕ကုိ ေနရာခြဲ၍ အိပ္ေစသည္။ အခ်ိဳ႕ကိုလည္း ေန႕တာ၀န္၊ ညဥ့္တာ၀န္ ခ်ထားဟန္တူပါသည္။ ဦးေစာမွာလည္း ခါတုိင္းႏွင့္မတူ အားလံုးအေပၚတြင္ တင္းက်ပ္ လာပါသည္။ မ်က္ႏွာသာ မေပးေတာ့ပါ။ ဇိမ္႐ွိ႐ွိ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း စိတ္ကူးထုတ္ရင္း ထမင္းစားေလ့႐ွိေသာ သူ႕ထံမွ ေဒါပြၿပီး ဆူညံသံ တခါတရံ ၾကားရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ႏွင့္ ေျပေျပျပစ္ျပစ္ စကားစျမည္ေျပာေနေသာ အခ်ိန္အခါဟူ၍ မ႐ွိေတာ့ပါ။ ေစာေစာပုိင္းကဆုိလွ်င္ ၀င္းႀကီးထဲ၌ ေတာ္မီေသနတ္ေလ့က်င့္သူက ေလ့က်င့္ေလ့႐ွိၾကပါသည္။ ဦးေစာကုိယ္တုိင္္လည္း ေတာ္မီ၊ သုိ႕မဟုတ္ စတင္းကို ထုတ္လာကာ ကန္ေဘးတြင္ တန္းစုိက္ထားေသာ သရက္ပင္မ်ားအရင္းတြင္ ထား႐ွိသည့္ သံပံုးေပါက္ စသည္ တုိ႕ကုိ လက္တည့္စမ္းေလ့႐ွိပါသည္။ က်ည္ဆံေတြကလည္းေပါ၊ ၿခံႀကီးကလည္းႀကီးသျဖင့္ ၿခံႀကီးအတြင္း ဘာလုပ္ေနသည္ကုိ အျပင္လူမ်ား သိၾကဟန္မတူပါ။ အေၾကာင္းသိ၍ တစံုတေယာက္က ျပည္လမ္းမေပၚမွ ေစာင့္ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္မူ ေသေသခ်ာခ်ာ သိႏုိင္ျမင္ႏုိင္ပါမည္။ ေသနတ္ပစ္သည္မွာလည္း ျပည္လမ္းဘက္သို႕ ဦးတည္၍ သစ္ပင္ေျခရင္းကုိ ခ်ိန္ၿပီးပစ္သျဖင့္ က်ည္ဆံမွာ အေပၚသုိ႕ ေထာင္မတက္ပါ။ သရက္ပင္ႏွင့္ လြဲသြားေစကာမူ ေရကန္ထဲသုိ႕သာ ေရာက္ပါသည္။

ယခုမူ ဤေလ့က်င့္ျခင္းမ်ိဳးလည္း ရပ္ဆုိင္းေနၾကပါသည္။ ဦးေစာလည္း ကားႏွင့္ အျပင္ထြက္လုိက္၊ ျပန္လာလုိက္ႏွင့္ အလြန္အလုပ္႐ႈပ္ေနပါသည္။ ေန႕ေရာညဥ့္ပါ အလုပ္မ်ားေနပါသည္။ အမႈထဲပါၾကေသာ ေမဂ်ာ ဗီဗီယန္းႏွင့္ ကက္ပတိန္ဘီဗင္တုိ႕လည္း အိမ္ကို အ၀င္အထြက္ မ်ားၾကေသာ လူမ်ိဳးျခားမ်ားထဲတြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္ၾကပါသည္။ ကက္ပတိန္ဘီဗင္မွာ ဘရင္းဂန္း ထုတ္သည့္ ေနရာတြင္ပင္ အလုပ္လုပ္သူျဖစ္၍ ဘရင္းဂန္းထုတ္စဥ္က လက္မွတ္တု လုပ္ေပးသူဟု သိရပါသည္။ ေစာဘဦးႀကီးႏွင့္အတူ ေသၿပီဟု သတင္းစာထဲတြင္ပါဘူးၿပီး မၾကာမီက ႐ွိေသးသလုိလုိ သတင္းစာတစ္ေစာင္တြင္ေတြ႕လုိက္ရေသာ ကက္ပတိန္ ဘီဗင္ ပင္ျဖစ္ပါသည္။

အိမ္ျပန္လုိေသာသူမ်ားမွာ ေတာ္ေတာ္မ်ားေနၾကပါလိမ့္မည္။ ကုိသက္ႏွင္းကလည္း ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ေျပာမေပးသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ ေခတၱ ျပန္လုိေၾကာင္း အရဲစြန္႕၍ ေျပာဘုိ႕ ႀကံမိပါသည္။ သုိ႕ရာတြင္ တစ္ေန႕ေသာ ညေန၌ ဦးေစာသည္ အိမ္၀င္းထဲတြင္ စိတ္ကူးထုတ္ရင္း ခပ္ျဖည္းျဖည္း လမ္းေလွ်ာက္ေနပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕သံုးေယာက္မွာလည္း ဦးေစာႏွင့္သိပ္မေ၀းပါ။ အုတ္ဖုိနယ္ဖက္မွ ကုိ႐ွိန္ကေလးဆုိသူသည္ (ပုိ၍အသက္ႀကီးေသာ ကုိ႐ွိန္ကုိမူ ကို႐ွိန္ႀကီးဟုေခၚသည္။) ဦးေစာအနီးသုိ႕ ႐ုိ႕႐ို႕ကေလးသြားကာ “ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ျပန္ဖို႕ ခြင့္ခဏေပးပါ၊ ၂ရက္အတြင္း ကၽြန္ေတာ္ျပန္လာပါမယ္”ဟု ေျပာရာ၊ ဦးေစာက “လူေတြ ဒီေလာက္အလုပ္႐ႈပ္ေနရသည့္အထဲ ခင္ဗ်ားက အိမ္ျပန္ခ်င္သလား၊ ျပန္ ျပန္ ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္မလာခဲ့နဲ႔” စသည္ျဖင့္ ေငါက္ငန္းမန္မဲလုိက္ပါသည္။ ဤသို႕ေျပာေနသည္ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ၾကားလည္းၾကားေနရပါသည္။ ျမင္လည္းျမင္ေနၾကရပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္လည္း လက္ေလ်ာ့ လုိက္ပါသည္။

လူ၃၀ေက်ာ္ ႐ွိၾကသည့္အနက္ ဦးေစာက ဘယ္သူေတြသည္ အရင္းဆံုး၊ စိတ္အခ်ရဆံုး၊ ဘယ္သူေတြကုိ အစစတုိင္ပင္ႏုိင္သည္။ ဘယ္သူေတြကိုမူ မတုိင္ပင္ႏုိင္၊ ဘယ္သူေတြကို ဘယ္လုိေနရာမွာ အသံုးခ်ရမည္ စသည္တို႔ကုိ ေ၀ဘန္တိက ျပဳထားၿပီးဟန္႐ွိပါသည္။ ဤလူစုထဲတြင္ ကိုစုိးမွာ အရင္းက်ဆံုး လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။ သူဤအိမ္သို႕ ေရာက္ေနသည္မွာလည္း အၾကာဆံုးသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ဂဠဳန္အစစ္ဆံုးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ကုိစုိးမွာ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ကျဖစ္၍ စားႏုိင္ေသာက္ႏုိင္ ေခ်ာင္ေခ်ာင္လည္လည္ ျဖစ္ပါသည္။ အသက္၄၀ေက်ာ္ေလာက္႐ွိပါၿပီ။ ကုိဘညြန္႕မွာ အုိးသည္ကုန္းၿမိဳ႕ တရား႐ံုးတစ္႐ံုးတြင္ ေ႐ွ႕ဖတ္စာေရးလုပ္ဖူး၍ အႀကံဥာဏ္ေကာင္းသူတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ ဦးေစာက သူ႕အိမ္တြင္ အတူေနေစ၍ အေတာ္လည္း ယံုၾကည္ပါသည္။ အသက္ ၃၀ ေအာက္မွာပင္ ႐ွိပါလိမ့္မည္။ ကုိသက္ႏွင္းမွာလည္း က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕က ဂဠဳန္လက္ေဟာင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဦးေစာကုိ အလြန္ေလးစား၍ ဦးေစာကလည္း အလြန္ယံုၾကည္ ပါသည္။ ထုိအခါက အသက္ ၄၀ ေက်ာ္ေလာက္ ႐ွိပါၿပီ။ မံႈႀကီးမွာ အုတ္ဖုိအနီးအနားတ၀ုိက္ ေတာ႐ြာကေလး တစ္႐ြာက ျဖစ္ပါသည္။ ပညာလည္း မတတ္႐ွာပါ။ ႐ုိး႐ုိးအလုပ္ၾကမ္းသမား တစ္ေယာက္သာျဖစ္ပါသည္။ ဦးေစာက သူခုိင္းသမွ်ရမည္ ဆုိေသာသေဘာႏွင့္ ေခၚထားဟန္႐ွိပါသည္။ အိမ္တြင္လည္း အခုိင္းအေစ သေဘာမ်ိဳး ဆန္ဆန္ပင္ ေနရ႐ွာပါသည္။ အမႈျဖစ္စဥ္က အသက္ ၃၀ နီးပါးေလာက္ ႐ွိပါလိမ့္ဦးမည္။

ရန္ႀကီးေအာင္မွာ ဦးေစာ၏တူ ေတာ္ပါသည္။ ဦးေစာ၏ ညီအစ္ကုိ တ၀မ္းကြဲက ေမြးသူျဖစ္ပါသည္။ ဘားလမ္း အခ်ဳပ္ခန္းထဲတြင္ ရန္ႀကီးေအာင္၊ ရန္ႀကီးႏုိင္တုိ႕ ႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ ရက္ေပါင္း ၅၀ လံုးလံုး အတူေနရရာ ထုိအခါမွပင္ သူတုိ႕ႏွင့္စကားေျပာဘူးၿပီး သူတုိ႕ဘ၀ျဖစ္အင္ မ်ားကိုလည္းသိရပါသည္။ ရန္ႀကီးေအာင္မွာ အဘမ္းခံရစဥ္က ၁၆ႏွစ္သာ ႐ွိပါေသးသည္။ ရန္ႀကီးႏုိင္ဆုိေသာ ကေလးမွာလည္း မတိမ္းမယိမ္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ အလြန္ပင္ ငယ္ၾကပါေသးသည္။ ရန္ႀကီးေအာင္သည္ သတ္ရဲျဖတ္ရဲ၊ ပစ္ရဲခတ္ရဲ မုိက္ေသြး႐ွိေသာ လူငယ္ကေလးတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႕ရာတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိ လူကုိယ္တုိင္ တစ္ခါမွမျမင္ဘူးပါ။ အတြင္း၀န္႐ံုးကုိ မည္သုိ႕၀င္ မည္သုိ႕ထြက္ ရသည္ကုိ သိဖုိ႕ေ၀း၍ အတြင္း၀င္႐ံုးဆုိသည္မွာ ဘာဆုိသည္ကုိပင္ သူမသိ႐ွာပါ။ အျခားသူမ်ားႏွင့္ လုိက္သြားၿပီး၊ အျခားသူမ်ား ပစ္ခတ္ေသာ လူစုထဲသို႕ ခုိင္းေစညႊန္ၾကားသည့္အတုိင္း ၀င္ေရာက္ပစ္ခတ္သူျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးလည္း ဘာမွနားမလည္ပါ။ ဘားလမ္းအခ်ဳပ္ခန္းအတြင္း၌ အတူေနရစဥ္ လုပ္ႀကံမႈႀကီးထဲသုိ႕ သူပါလာရပံုကို ရန္ႀကီးေအာင္က ေျပာျပ၍ ဤအတုိင္း ကၽြန္ေတာ္သိခဲ့ရပါသည္။

စိန္ႀကီးသည္ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ဇာတိျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ထုိနယ္၌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရေသာ တပ္မေတာ္သားကေလးတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။ သာယာ၀တီေပါင္းတည္နယ္ တ၀ုိက္မွ တပ္မေတာ္ထဲတြင္ ႀကီးပြားေနၾကသူ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ သူႏွင့္မိတ္ေဆြမ်ားျဖစ္၍ ေတာ္ေတာ္ပင္ခင္မင္ၾကေၾကာင္း သိ႐ွိရ ပါသည္။ စိန္ႀကီးႏွင့္ ရန္ကုန္ေထာင္ႀကီး ႀကိဳးတုိက္အတြင္း ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ အတူေနခဲ့ရသျဖင့္ သူေျပာျပခ်က္အရ ကၽြန္ေတာ္သိ႐ွိရသည္မွာ အလြန္ဆန္းၾကယ္လွပါသည္။ စိန္ႀကီး၏မိဘမ်ားမွာ ပစၥည္းဥစၥာ အေတာ္အသင့္ ခ်မ္းသာၾကပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးအားျဖင့္ မ်ိဳးခ်စ္ပါတီကုိ ေထာက္ခံၿပီး ဦးေစာကုိ ပုဂၢိဳလ္အရ အလြန္ေလးစား ၾကည္ညိဳသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ သူ႕အစ္ကုိႏွစ္ေယာက္ကမူ ႐ုိး႐ုိးကုန္သည္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ေတာ္လွန္ေရးၿပီးသည့္ေနာက္ စိန္ႀကီးသည္ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ ရဲေဘာ္တစ္ေယာက္ အျဖစ္ျဖင့္ ပါ၀င္ခဲ့ရသည္။ ထုိ႕ေနာက္စစ္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ၿပီး မ်ားစြာ တက္တက္ႂကြႂကြ ေဆာင္႐ြက္သူျဖစ္သည္။ သူ၏မိဘမ်ားမွာ ဦးေစာဘက္သာ အားသန္သူမ်ားျဖစ္၍ စိန္ႀကီး ဤသုိ႕လုပ္ကုိင္ေနသည္ကုိ နည္းနည္းမွ သေဘာမက်ၾကပါ။ ဦးေစာကလည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီျဖစ္ရာ ၄င္းတုိ႕သားတစ္ေယာက္သည္ ဦးေစာကုိ ဆန္႕က်င္ေသာ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္အဖြဲ႕တြင္ မားမားႀကီးေဆာင္႐ြက္ေနသည့္အတြက္ ၄င္းတုိ႕စိတ္ထဲတြင္ မသက္သာၾကဟု ဆုိပါသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ျပည္လမ္းဘက္သုိ႕ စည္း႐ံုးေရးထြက္ၾကသည္။ ဦးေစာကလည္း သူ႕လူစုႏွင့္သူ ထြက္ျပန္သည္။ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္သုိ႕ ေရာက္ေသာအခါ စိန္ႀကီး၏ မိဘမ်ားႏွင့္ ေတြ႕၍ စိန္ႀကီးအေၾကာင္းကုိ စကားစပ္မိၾကသည္။ ထုိအခ်ိန္က ဦးေစာမွာ လူငယ္လူ႐ြယ္၊ လူေတာ္လူေကာင္း အလြန္လုိေနေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သျဖင့္ လူထုေထာက္ခံမႈ႐ွိ၍ ေခါင္းေဆာင္မႈ အေတာ္အသင့္ရေနေသာ စိန္ႀကီးအေၾကာင္းကုိ ၾကားရေသာအခါ ငန္းငန္းတက္ လုိခ်င္ေလေတာ့သည္။

စိန္ႀကီး၏မိဘမ်ားက ၄င္းတုိ႕သားအား ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္တပ္ဖြဲ႕မွထြက္၍ ဦးေစာေနာက္သုိ႕လုိက္ရန္ေျပာရာ စိန္ႀကီးက ခါးခါးသီးသီးျငင္းသည္။ ႏုိင္ငံေရးအယူအဆခ်င္း မတူသူတစ္ဦးႏွင့္ေပါင္း၍ မလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း တင္ျပသည္။ ဦးေစာ၏ ၀ါဒကုိ မႀကိဳက္ေၾကာင္းလည္း အတိအလင္းေျပာျပသည္။ မိဘမ်ားကမူ စိတ္မေလွ်ာ့ၾက၊ ၄င္းတုိ႕သားအား အတင္းေရာ အဓမၼပါ ဦးေစာႏွင့္ထည့္ေတာ့သည္။ သားျဖစ္သူက မိမိမွာ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္၍ ဤသို႕မလုိက္ႏုိင္ေၾကာင္း ျငင္းဆန္ေသာ္လည္း ဦးေစာႏွင့္ေတြ႕ဆံုေပးၾကသည္။ ဦးေစာသည္ လူခ်င္းေတြ႕စ က်ေအာင္လုပ္ႏုိင္ေသာ ၀ိဇၨာတစ္ေယာက္ဟုဆုိလွ်င္ လြန္မည္မထင္ပါ။ ကုိသက္ႏွင္းေခၚသြား၍ စိန္ႀကီးထက္ အသက္ႀကီးသျဖင့္ အေတြ႕အႀကံဳ အေတာ္အတန္႐ွိေသာ ကၽြန္ေတာ္ပင္လွ်င္ ဦးေစာ၏ အဆြဲဓါတ္ကုိ မခံႏုိင္ဘဲ ႐ွိခဲ့ပါသည္။ သတိၱေကာင္း၍ တက္ႂကြေသာ လူငယ္ကေလးပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဦးေစာကမူ မရအရဆြဲမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ ဆြဲလည္းဆြဲခဲ့ပါသည္။

စိန္ႀကီးသည္ မိဘကုိ အားနာ၍၄င္း၊ ဦးေစာကုိ အားနာ၍၄င္း ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္တရားပြဲတြင္ ဦးေစာအနား၌ ေနရပါသည္။ ဦးေစာကလည္းသူႏွင့္ ေ၀းေ၀းမခြာေစဘဲ ေနရာေပးသည္။ ကားႏွင့္သြားလည္း သူ႕ေဘးမွာပင္ ထုိင္ခုိင္းသည္။ စိန္ႀကီးကမူ အနည္းငယ္မွ် စိတ္မခ်မ္းသာ။ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္အခ်င္းခ်င္းလည္း ႐ွက္၍ေနသည္။ မ်က္ႏွာပင္မျပခ်င္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဦးေစာ ျပည္ဘက္သုိ႕ ဆက္၍မတက္မီတစ္ခ်ိန္တြင္ စိန္ႀကီးသည္လစ္ၿပီး ေ႐ွာင္ေျပးသည္။ ဦးေစာသည္ ခရီးဆက္မထြက္ဘဲ ေစာင့္ေနသည္။ မိဘမ်ားက လုိက္၍႐ွာကာ ဦးေစာႏွင့္အတူ လုိက္ေစျပန္ပါသည္။ ဦးေစာကလည္းကားေပၚတြင္ သူ႕ေဘးကပင္ ထုိင္လုိက္ေစပါသည္။ လမ္းတေနရာတြင္ စိန္ႀကီးထပ္၍ လစ္ျပန္သည္။ ဦးေစာက လုိက္႐ွာၿပီး ထပ္ေခၚျပန္ပါသည္။ ေနာက္တေနရာတြင္မူ စိန္ႀကီးသည္ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ အေရာက္ျပန္ခဲ့သည္။ ဦးေစာလည္း လုိက္မ႐ွာႏုိင္။ မေစာင့္ႏုိင္ဘဲ ျပည္ဘက္သုိ႕ဆက္၍ တက္သြားေတာ့သည္။

အသြားတြင္သာ အေစာင့္အေ႐ွာက္လုိ၍ ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။ အျပန္တြင္ ေခၚေတာ့မည္မဟုတ္ဟု စိန္ႀကီးက ယူဆကာ ခပ္ေပါ့ေပါ့ပင္ အိမ္၌ေနလုိက္သည္။ က်ားကုတ္က်ားခဲႏုိင္ေသာ ဦးေစာသည္ အျပန္ခရီးတြင္ စိန္ႀကီး၏မိဘမ်ားထံ ၀င္ေရာက္ ႏႈတ္ဆက္ၿပီး စိန္ႀကီး ျပန္ေရာက္မေရာက္ ေမးသည္။ ထုိအခါ စိန္ႀကီးႏွင့္ ပက္ပင္းပါေတြ႕ေနရာ ခက္ျပန္ေတာ့သည္။ မိဘမ်ားက ၄င္းတို႕သားကို ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္တပ္ဖြဲ႕ထဲတြင္ မျမင္လို၍ ဦးေစာႏွင့္ ရန္ကုန္လုိက္သြားရန္ အတင္းတြန္းထုိးထည့္ၾကသည္။ ဦးေစာကလည္း ဇြတ္တ႐ြတ္ေခၚျပန္သည္။ စိန္ႀကီးသည္ မိဘမ်ား စိတ္မေကာင္းျဖစ္မည္ စုိးသည္။ ဦးေစာကိုလည္း အားနာသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဦးေစာေဘးက ထုိင္ကာ ရန္ကုန္သုိ႕လုိက္ခဲ့သည္။ ထုိ႕ျပင္ စိန္ႀကီးမွာ အျခားစိတ္ကူးလည္း ေပၚလာသည္။ အင္းယားေစာင္း ဦးေစာအိမ္သို႕ေရာက္လွ်င္ ဦးေစာသည္ စိန္ႀကီးအား အျခား သူမ်ားထက္ မ်က္ႏွာသာ ပုိေပးသည္။ ဂ်စ္ကား ေကာင္းေကာင္းႏွစ္စီး႐ွိရာ စိန္ႀကီးသည္ ဂ်စ္ကားတစ္စီးကုိ ဘယ္အခါမဆုိ ထုတ္ေမာင္း သြားလာႏုိင္သည္။ မၾကာမၾကာလည္း ကားေမာင္းၿပီး ထြက္သြားေလ့႐ွိသည္။

စိန္ႀကီးသည္ လူရည္သန္႔သည္။ စကားမွန္မွန္ေျပာသည္။ ဆက္ဆံေရးေကာင္းသည္။ သပ္ရပ္ေကာင္းမြန္စြာ ၀တ္စားေလ့႐ွိသည္။ ဦးေစာကိုလည္း ခပ္မွန္မွန္ ခပ္တည္တည္ပင္ ေျပာဆုိဆက္ဆံေပါင္းသင္းပါသည္။ မ်က္ႏွာလုိ မ်က္ႏွာရ အပိုအလုိ ေျပာဆုိ ဆက္ဆံျခင္းမ႐ွိ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဦးေစာကလည္း သူ႕ကုိ အထင္မေသးႏုိင္။ ဂ်ပန္ေခတ္က ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္နယ္သုိ႕ ရန္ကုန္မွ စစ္ေျပးေျပးကာ လာေရာက္ေနသူမ်ားအနက္ ေက်ာင္းသူ႐ြယ္ မိန္းကေလး တစ္ဦးသည္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအခ်ိန္တြင္ ေတာ္လွန္ေရး၌ ပါလာသည္။ သူနာျပဳလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ ေဆာင္႐ြက္ေနသည္။ ထုိမိန္းကေလးႏွင့္ စိန္ႀကီးသည္ လူငယ္တုိ႕ဘာ၀ သမီးရည္းစားျဖစ္ၾကသည္။ သုိ႕ရာတြင္ စိန္ႀကီး၏မိဘမ်ားက ၄င္းတုိ႕သားကို ထုိမိန္းကေလးႏွင့္ သေဘာမတူ။ မိန္းကေလး၏ မိဘမ်ားကလည္း သူတုိ႕သမီးကုိ စိန္ႀကီးႏွင့္ သေဘာမတူ။ စစ္ၿပီးေသာအခါ မိန္းကေလးႏွင့္မိဘမ်ားသည္ ၾကည့္ျမင္တုိင္၊ စမ္းေခ်ာင္းသုိ႕ ျပန္၍ေျပာင္းလာရာ ပ်ိဳ႐ြယ္သူႏွစ္ဦးမွာ ခ်စ္ပင္ပ်ိဳးစ၌ပင္ ခြဲခြာလုိက္ၾကရသည္။ မလႊဲသာ၍ ဦးေစာႏွင့္ရန္ကုန္လုိက္ခဲ့ရေသာ စိန္ႀကီးသည္ သူ၏ခ်စ္ရည္းစားကုိ ေတြ႕ေအာင္႐ွာရန္ အခြင့္ေကာင္း ရေတာ့သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ပင္ ဂ်စ္ကားတစ္စီးယူကာ စိန္ႀကီး ထြက္ထြက္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။ တခါတရံ သူ႕သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြ မ်ား႐ွိရာ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္တပ္ဖြဲ႕သုိ႕လည္း အလည္အပတ္သြားေလ့႐ွိသည္။ ဤအေၾကာင္းကုိ ဦးေစာမသိေပ။

သူ၏ရည္းစားသည္သည္ ေက်ာင္းျပန္၍ေနသည္။ ဂါ၀န္ကေလးႏွင့္ ကြန္ဗင့္ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းသုိ႕ တက္သည္။ စိန္ႀကီးက ႐ွာ၍ေတြ႔ေသာအခါ ၀မ္းသာၾကသည္။ တခါတရံေက်ာင္းေျပးၿပီး စိန္ႀကီးႏွင့္အတူ အင္းယားဘက္သုိ႕သြားကာ အခ်ိန္ကုန္သည္အထိ စကားေျပာေနတတ္ၾကသည္။ စိန္ႀကီးကမူ မိန္းကေလးကို ညွာတာသည္။ သစၥာမေဖါက္။ အတူမေနႏုိင္ေသးသည့္ အေျခေနကုိလည္း ေျပာျပထားသည္။ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္သုိ႕ စိန္ႀကီးမျပန္ႏုိင္ေသာ အေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္းမွာ ဤအေၾကာင္းလည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္ေလသည္။ ထုိ႕ျပင္ သေဘာလည္းေကာင္း၊ ငယ္႐ြယ္သူကိုလည္းခ်စ္ခင္တတ္ေသာ စိန္ႀကီးအား ကေလးငယ္အ႐ြယ္ ၁၃ႏွစ္သမီးခန္႕သာ ႐ွိေသးေသာ ေဘဘီေစာကေလးကလည္း အလြန္ခင္သည္။ “အစ္ကုိ-အစ္ကို”ႏွင့္ ေခၚ၍ေနေလ့႐ွိသည္။ စိန္ႀကီးကလည္း ေဘဘီေစာအား ႏွစ္မငယ္ကေလး အရင္းသဖြယ္ ယူဆသည္။

ဤကေလးကုိ ခင္မင္မႈသည္လည္း ဦးေစာ၏၀ါဒ အစစကို မႀကိဳက္ေသာ စိန္ႀကီးအဘုိ႕ ဦးေစာထံမွ ထြက္မသြားႏုိင္ေသာ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

***
၁၉ ဇူလိုင္ ၁၉၄၇ နိုင္ငံေတာ္လုပ္ႀကံမႈနွင္႔ပတ္သက္၍ (၅) သို႔

Print this post

0 comments:

ကာရန္မဲ႔ အေတြးစမ်ား © 2008 Por *Templates para Você*