Thursday, September 27, 2007

စီတန္းလွည့္လည္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ၾကတဲ႔ ဓာတ္ပံုမ်ား (၁၀)



စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ ၂၀၀၇ ျမန္မာျပည္တြင္ ေသြးစြန္းေသာေန႔၊ ဗုဒၶသာသနာ ဖ်က္ဆီးခံရေသာေန႔















Print this post

0 comments:

ကာရန္မဲ႔ အေတြးစမ်ား © 2008 Por *Templates para Você*