Tuesday, October 30, 2007

သူလို လူေတြ

ကာတြန္းေတြက ေျပာေသာ အမွန္တရား (၄)

ဟစ္တိုင္၊ ရိုးမေခတ္ၿပိဳင္သစၥာ တို႔မွ ကူးယူ ေဖာ္ျပသည္။

Monday, October 29, 2007

ကာတြန္းေတြက ေျပာေသာ အမွန္တရား (၃)
ဟစ္တိုင္၊ ရိုးမေခတ္ၿပိဳင္ တို႔မွ ကူးယူ ေဖာ္ျပသည္။

Sunday, October 28, 2007

ကာတြန္းေတြက ေျပာေသာ အမွန္တရား (၂)

ဟစ္တိုင္၊ ရိုးမေခတ္ၿပိဳင္ တို႔မွ ကူးယူ ေဖာ္ျပသည္။

s0wha1

Saturday, October 27, 2007

အာဇာနည္မ်ားအတြက္ တစ္လျပည့္ ေအာက္ေမ႔ဖြယ္ ကုသိုလ္ျပဳပြဲမနက္ျဖန္ တနဂၤေႏြေန႔ ညေန ၄နာရီခြဲမွာ စကၤာပူႏိုင္ငံ တိုပါးရိုး ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌ က်င္းပမဲ႔ အာဇာနည္မ်ားအတြက္ တစ္လျပည့္ ေအာက္ေမ႔ဖြယ္ ကုသိုလ္ျပဳပြဲ ေသြးလႉရွင္ ဂုဏ္ျပဳလႊာ ခ်ီးျမွင္႔ပြဲကို တက္ေရာက္ၾကဖို႔ ဖိတ္ၾကားထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခမ္းအနားအစီအစဥ္ကို ေအာက္ပါပံုမွာ click ႏွိပ္ၿပီး ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ OBP (Oversea Burmese Patriot) အဖြဲ႔က ဦးစီးက်င္းပတာ ျဖစ္ပါတယ္။

s0wha1

Friday, October 26, 2007

(၃၈)ျဖာ မဂၤလာတရားေတာ္(၁) အေသ ၀နာစ ဗာလာနံ - သူမုိက္ကုိ မမွီ၀ဲ၊ မဆည္းကပ္္ျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊

(၂) ပ႑ိတာ နၪၥ ေသ၀နာ - ပညာရွိကုိ မီွ၀ဲ၊ ဆည္းကပ္ျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊

(၃) ပူဇာစ ပူဇေနယ်ာနံ - ပူေဇာ္ထုိက္သူကုိ ပူေဇာ္ျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊

(၄) ပတိရူပ ေဒသ ၀ါေသာစ- သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အရပ္ေဒသ၌ ေနထုိင္ျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊

(၅) ဗုေဗၺစ ကတ ပုညတာ - ေရွးဘ၀က ျပဳခဲ့ဘူးေသာ ေကာင္းမႈရွိျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊

(၆) အတၱ သမၼာ ပဏိဓိစ - မိမိ ကုိယ္ႏွင့္ စိတ္ကို ေကာင္းေအာင္ ထားျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊

(ရ) ဗာဟု သစၥၪၥ -အၾကားအျမင္ ဗဟုသုတရွိျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊

(၈) သိပၸၪၥ - စက္မႈလက္မႈစေသာ သိပၸံအတတ္ပညာ တတ္ေျမာက္ျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊

(၉) သုဘာ သိတာစ - ကိုယ္၊ ႏႈတ္၊ ႏွလုံးကုိ ယဥ္ေက်းေအာင္ ဆုံးမတတ္သည့္ ၀ိနည္းကို ေကာင္းစြာ သင္ယူျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊

(၁၀) ယာ၀ါစ - ေကာင္းေသာစကားကုိ ေျပာဆုိတတ္ျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊

(၁၁) မာတာ ပိတု ဥပ႒ာနံ - အမိအဖကုိ လုပ္ေကၽြး၊ ေမြးျမဴျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊

(၁၂) ပုတၱ ဒါရႆ သဂၤေဟာ - သားမယားကုိ ေထာက္ပံ့ ေပးကမ္းျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊

(၁၃) အနာ ကုလာစ ကမၼႏၲာ - မိမိကုိယ္ကုိ မထိခုိက္ေသာအလုပ္ကုိ လုပ္ျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊

(၁၄) ဒါနၪၥ - ေပးကမ္း လွဴဒါန္းျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊

(၁၅) ဓမၼာ စရိယာစ - ျမတ္ေသာအက်င့္ကုိ က်င့္ျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊

(၁၆) ညာတကာ နစၥ သဂၤေဟာ - ေဆြမ်ိဳးတုိ႔အား ေထာက္ပ့ံ ေပးကမ္းျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊

(၁၇) အန ၀ဇၨာနိ ကမၼာနိ - အျပစ္မရွိ အကုသုိလ္ကင္းေသာ အလုပ္ကုိ လုပ္ျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊

(၁၈) အာရတိ ပါပါ - မေကာင္းမႈ ဟူသမွ်ကုိ ေ၀းေ၀းေရွာင္ႏုိင္ျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊

(၁၉) ၀ိရတိ ပါပါ - မေကာင္းမႈဟူသမွ်ကုိ မက်ဳးလြန္ေအာင္ အထူးေရွာင္ႏုိင္ျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊

(၂၀) မဇၨပါနာစ သံယေမာ - ေသရည္၊ ေသရက္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးတုိ႔ကို မေသာက္စားျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္ျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊

(၂၁) အပၸမာေဒါစ ဓေမၼသု - ကုသုိလ္ေကာင္းမႈအလုပ္ကုိ မျပတ္သတိရၿပီး မေမ့မေလ်ာ့ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ လည္ေကာင္း၊

(၂၂) ဂါရေ၀ါစ - ရုိေသထုိက္သူကုိ ရုိေသျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊

(၂၃) နိ၀ါေတာစ - မိမိကုိယ္ကုိ ေမာက္မာမႈမျပဳဘဲ ႏွိမ္ခ်ျခင္းသည္ လည္ေကာင္း၊

(၂၄) သႏၲဳ႒ိစ - ကိေလသာအာရုံ ကာမဂုဏ္တုိ႔၌ ေရာင့္ရဲလြယ္ျခင္းသည္ လည္ေကာင္း၊

(၂၅) ကတ ညဳတာ - သူတပါးက မိမိအေပၚ ျပဳဖူးေသာ ေက်းဇူးကုိ သိတတ္ျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊

(၂၆) ကာေလန ဓမၼႆ၀နံ - အခါအားေလ်ာ္စြာ တရားနာျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊

(၂၇) ခႏၲီစ - သည္းခံျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊

(၂၈) ေသာ၀ စႆတာ - သူေတာ္္ေကာင္းတုိ႔က ဆုံးမသည့္စကားကုိ နာယူလြယ္ျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊

(၂၉) သမဏာနၪၥ ဒႆနံ - သူေတာ္ရဟန္း၊ ပုဏၰားတုိ႔အား ဖူးေမွ်ာ္ရျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊

(၃၀) ကာေလန ဓမၼသာ ကစၧာ - အခါအားေလ်ာ္စြာ တရားေဆြးေႏြးျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊

(၃၁) တေပါစ - ၿခိဳးၿခံစြာ က်င့့္ျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊

(၃၂) ျဗဟၼ စရိယၪၥ - ျမတ္ေသာအက်င့္ကုိ က်င့္ျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊

(၃၃) အရိယ သစၥာန ဒႆနံ -အရိယသစၥာတရားကုိ သိျမင္ရျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊

(၃၄) နိဗၺာန သစၧိကိရိယာ - နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကုိ မ်က္ေမွက္ျပဳႏုိင္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊

ဖု႒ႆ ေလာက ဓေမၼဟိ - ေလာကဓံတရား(၈)ပါးတုိ႔ႏွင့္ ႀကံဳႀကိဳက္ရေသာ ရဟႏၲာသူျမတ္တုိ႔၏ စိတ္သည္

(၃၅) စိတံ ယႆ နကမၼတိ - မတုန္လႈပ္ျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊

(၃၆) အာေသာက - စုိးရိမ္မႈ မရွိျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊

(၃၇) ၀ိရဇံ - ရမၼက္ကင္းျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊

(၃၈) ေခမံ -ေဘးရန္မရွိျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊
ဧတံမဂၤလ မုတၱမံ - ေကာင္းျမတ္ေသာ မဂၤလာတရားတုိ႔ေပတည္း။

Thursday, October 25, 2007

စိတ္တေစၧ
တြဲငင္ရစ္ပတ္
ဒီေႏွာင္ႀကိဳး၌
မင္းခ်စ္ေနၿမဲ ထင္လိုသည္။

သံသယ ျမဴတမႈန္
မသဲကြဲလည္း
စိတ္ကူးယဥ္ၿမဲ ယဥ္လိုသည္။

မႈန္၀ါး ယိမ္းယိုင္
ေရွ႕ဆက္အလွမ္း
ကမ္းလင္႔၍ႀကိဳ
ေမွ်ာ္လင္႔လိုသည္။

တြဲရက္ လက္ေတြ
ဖယ္ခြါ အားေလ်ာ႔
ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္း ကင္းလိုသည္။

s0wha1
ေအာက္တိုဘာ ၂၀


ဓာတ္ပံု မူပိုင္ --- ဂူဂယ္မွ ရွာေဖြေတြ႔ရွိေသာ ဓာတ္ပံုကို အသံုးျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။

Tuesday, October 23, 2007

မိုးၿပိဳျခင္း၀ိုင္ခ်ိဳခ်ိဳ တစ္ခြက္လို
ေကာင္းကင္ယံမွာ ယစ္မူး
ငါ႔ အာရံုမွာ ဗလာ
ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္း ေတးသံမဲ႔
အတိတ္ေတြ ေပ်ာက္ဆံုး
အနာဂတ္ဆိုတာ မရွိ၊
ပစၥဳပၸန္ နတၳိ
ခပ္ရင္႔ရင္႔ အတၱနဲ႔
သံသယ ျမဴဆိုင္ထုၾကား
မိုးၿပိဳေသာေန႔...

s0wha1
19 October


ဓာတ္ပံု မူပိုင္ --- ဂူဂယ္မွ ရွာေဖြေတြ႔ရွိေသာ ဓာတ္ပံုကို အသံုးျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။

Sunday, October 21, 2007

အန္တီစုရဲ့ စာ၊ ကဗ်ာ အခ်ိဳ႕Friendster က profile တခုမွာ တင္ထားတာ ျမင္လို႔ ျပန္တင္လိုက္ပါတယ္။

s0wha1

Saturday, October 20, 2007

ကာတြန္းေတြက ေျပာေသာ အမွန္တရား (၁)

ဟစ္တိုင္၊ ရိုးမေခတ္ၿပိဳင္ တို႔မွ ကူးယူ ေဖာ္ျပသည္။

s0wha1

ေသျပည္ေတာ္ျမန္မာအစိုးရရဲ့ အဂၤလိပ္သတင္းစာမွာ ေနျပည္ေတာ္ကို ေသျပည္ေတာ္လို႔ မွားေရးထားတာေလးပါ။


Friday, October 19, 2007

ဗမာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ကမၻာ႔ပထမဦးဆံုး အမ်ိဳးသမီးအတြင္းခံေဘာင္းဘီ စစ္ဆင္ေရးစတင္လက္ရွိဆင္ႏႊဲလွ်က္ရွိေသာ ဗမာျပည္လြတ္ေျမာက္ေရး လူထုတိုက္ပြဲသည္ ကမၻာေက်ာ္ အိႏၵိယ၊ ေတာင္အာဖရိက၊ ပိုလန္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လြတ္ေျမာက္ေရးတိုက္ပြဲမ်ားအတြက္ အသံုးခ်ခဲ့ေသာ အၾကမ္းမဖက္ နည္းနာမ်ား အားလံုးနည္းပါးကို အသံုးခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ကမၻာ့ သမိုင္းတြင္ အေကာင္းဆံုးေသာ ေတာ္လွန္ေရးဟု တင္စား၍ပင္ ရႏိုင္ေလာက္ေပသည္။ ထုိအေကာင္းဆံုး ေတာ္လွန္ေရးအား ယခုေနာက္ဆံုး တိုက္ပြဲပံုစံ အသစ္က ထပ္မံအားျဖည့္ ေပးလိုက္ၿပီး၊ ၾကားရသူေပါင္းကို အ့ံအားသင့္သြား ေစခဲ့ေပသည္။ကေနဒါ၊ ၾသစေတးလွ်၊ စင္ကာပူႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ “ျမန္မာျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ အမ်ိဳးသမီး အတြင္းခံတိုက္ပြဲဟု” အမည္ေပးထားေသာ ကမ္ပိမ္းတစ္ခုကို စတင္လိုက္သည္။ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးအတြင္းခံမ်ားကို ကမၻာတစ္လႊားရွိ ျမန္မာစစ္အစိုးရ သံရံုးမ်ားသို႔ ေပးပို႔လွ်က္ရွိသည္။ ဤ ကမ္ပိမ္းကိုလုပ္ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာစစ္အစိုးရမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ရွိ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးအတြင္းခံမ်ား ေတြ႔ရွိေၾကာင္းစစ္အစိုးရမွ လိမ္လည္ေျပာဆိုခဲ့၍ ျဖစ္ပါသည္ဟု ကမ္ပိမ္းကို ဦးေဆာင္လွ်က္ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမွ ေျပာၾကားသည္။ ၄င္းတို႔မွ ကမၻာတစ္လႊားရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား မိမိတို႔၏ အတြင္းခံမ်ားကို နီးစပ္ရာ ျမန္မာသံရံုးမ်ားသို႔ ပို႔ၾကရန္ တိုက္တြန္း ႏိူးေဆာ္ထားသည္။

ကမၻာတစ္လႊားမွ ျမန္မာသံရံုး ၀န္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ခရစ္စမတ္ ရာသီအတြက္ လက္ေဆာင္ ပူပန္ ေနစရာ မလိုအပ္ေတာ့ ေၾကာင္း အေမရိကန္ ႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းတက္ ေနေသာ ျမန္မာ ေက်ာင္းသား တစ္ဦးမွ ေျပာၾကားသည္။

--------------------------------------------------------------------------------------------

Myanmar embassies in protest

Updated: 6:19 a.m. ET Oct. 19, 2007

BANGKOK, Thailand - Women in several countries have begun sending their panties to Myanmar embassies in a culturally insulting gesture of protest against the recent brutal crackdown there, a campaign supporter said Friday.

"It's an extremely strong message in Burmese and in all Southeast Asian culture," said Liz Hilton, who supports an activist group that launched the "Panties for Peace" drive earlier this week.

The group, Lanna Action for Burma, says the country's superstitious generals, especially junta leader Gen. Than Shwe, also believe that contact with women's underwear saps them of power.

To widespread international condemnation, the military in Myanmar, also known as Burma, crushed mass anti-regime demonstrations recently and continues to hunt down and imprison those who took part.

Hilton said women in Thailand, Australia, Singapore, England and other European countries have started sending or delivering their underwear to Myanmar missions following informal coordination among activist organizations and individuals.

"You can post, deliver or fling your panties at the closest Burmese Embassy any day from today. Send early, send often!" the Lanna Action for Burma Web site urges.

"So far we have had no response from Burmese officials," Hilton said.

Thursday, October 18, 2007

ကိုမင္းကိုႏိုင္ ေမြးေန႔ အမွတ္တရျမန္မာႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြထဲမွာ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကိး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ခ်စ္လွစြာေသာ အန္တီ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၿပီးရင္ ကၽြန္မ အေလးစားဆံုးက ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုေပၚ ေခၚ ကိုမင္းကိုႏိုင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔မွာ က်ေရာက္တဲ႔ သူ႔ရဲ့ ၄၅ ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔မွာ (ဆုေတာင္းတိုင္းသာ ျပည့္မယ္ဆိုရင္) သူ႔ဘ၀တခုလံုး ေပးဆပ္ထားတဲ႔ သူခ်စ္ေသာ တိုင္းျပည္နဲ႔လူမ်ိဳးေတြ အျမန္ဆံုး လြတ္ေျမာက္ၿပီး ေအးခ်မ္းသာယာတိုးတက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို ပိုင္ဆိုင္ရဖို႔ ဆႏၵျပဳမိပါတယ္။

ကၽြန္မ အလြန္ ႏွစ္သက္မိတဲ႔ ကိုမင္းကိုႏိုင္ရဲ့ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ပါ။

သစၥာ

အမ်ဳိးသားေရးအတြက္
အသက္ေပးသြားေသာ ရဲေဘာ္မ်ားအား
တုိင္တည္သစၥာျပဳပါ၏။

မၿပီးျပတ္ေသး ေတာ္လွန္ေရးတြင္
ကၽြႏု္ပ္၏ေသြး မနီေသးလွ်င္
အသင္တုိ႔ေသြး ပတ္ဖ်န္းေပး၍
ရဲေဆးတင္ေပးၾကပါေလ။

မၿပီးျပတ္ေသး ေတာ္လွန္ေရးတြင္
ကၽြႏု္ပ္၀ိဉာဥ္ ေၾကာက္စိတ္၀င္၍
မခ်င့္မရဲ သတၱိနဲလွ်င္
သင္တုိ႔၀ိဉာဥ္ ပူးကပ္၀င္၍
ကၽြႏု္ပ္အား ထိန္းခ်ဳပ္သြားပါေလ။

မၿပီးျပတ္ေသး ေတာ္လွန္ေရးတြင္
ကၽြႏု္ပ္သည္ကား
အမ်ဳိးဂုဏ္ေမာက္ သစၥာေဖါက္ဟု
မေထာက္မၫႇာ ျပဳမိပါလွ်င္
အသင္တုိ႔၏ မၫႊတ္ေျပာင္းေသာ
ခြပ္ေဒါင္းလက္ျဖင့္
၀ုိင္းၫႇပ္အပစ္ ေပးၾကပါေလ။

မၿပီးျပတ္ေသး ေတာ္လွန္ေရးတြင္
ကၽြႏု္ပ္အသက္ လမ္းတ၀က္မွ ေပးဆပ္ရလည္း
လူ႔ဘုံလမ္းခြဲ ၀မ္းမနည္းဘဲ
တာ၀န္တစ္ရပ္ ေက်ႁပြန္မွတ္၍
ထပ္ဆင့္ေပ်ာ္ရႊင္ ကၽြႏု္ပ္၀ိဉာဥ္သည္
ေဒါင္းအလံကုိဆြဲ ေလတြင္၀ဲ၍
သင္တုိ႔ရွိရာ ကၽြႏု္ပ္လာမည္
ရင္ဖြင့္ႀကိဳဆုိၾကပါေလ။

မင္းကုိႏုိင္


s0wha1

ကာရန္မဲ႔ အေတြးစမ်ား © 2008 Por *Templates para Você*